Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
13.03.2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL: 

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu planowanych na 2019 rok zmian w podatkach CIT i PIT. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem opodatkowania osób prawnych i fizycznych.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu planowanych na 2019 rok zmian w podatku CIT i PIT,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

PROGRAM: 

I. Zmiany wspólne dla PIT i CIT

1. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

 • zakres opodatkowania
 • stawka
 • obowiązek podatkowy
 • płatność podatku (płatność w ratach)

2. Podatek od przychodów z budynków

 • nowy zakres opodatkowania
 • kwota wolna
 • kalkulacja podstawy opodatkowania
 • wynajem części budynków
 • podmioty powiązane kapitałowo

3. Zmiany dotyczące wykorzystywania samochodów osobowych w działalności

 • prawo do odliczenia wydatków –75% i 100%
 • własny samochód w działalności –20% odliczenia
 • ubezpieczenie samochodu w kosztach
 • nowe limity amortyzacji samochodów
 • limity dla leasingu samochodów

4. Zmiany w zakresie podatku u źródła

 • nowe zasady poboru podatku u źródła
 • weryfikacja podatników uprawnionych do skorzystania z preferencji
 • nowe obowiązki dla podatników (oświadczenia)
 • opinia o stosowaniu zwolnienia (CIT)
 • kopie certyfikatów rezydencji
 • zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności

5. Kryptowaluty – zasady opodatkowania

 • kwalifikowanie przychodów
 • przychody z obrotu kryptowalutami
 • koszty podatkowe
 • pobór podatku
 • „kopanie” kryptowalut
 • sprzedaż towarów i usług

6. Innovation Box – nowa ulga podatkowa

 • podmioty uprawnione do skorzystania z preferencji
 • kwalifikowane prawa własności intelektualnej
 • sposób ustalenia kwalifikowanego dochodu
 • dodatkowe obowiązki ewidencyjne dla podatników

7. KUP w związku z konwersją długu na kapitał

8. Pakiety wierzytelności

 • nowe zasady rozliczania pakietów wierzytelności
 • mniejsze pakiety – jak rozliczać?

9. Alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji

II. CIT

1. Obniżona stawka CIT –  9%

 • warunki skorzystania z obniżonej stawki
 • ograniczenia możliwości skorzystania z nowej stawki
 • kolejny krok w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

2. Zachęta do pozostawiania w spółkach kapitału (Notional Interest Deduction – NID)

 • uzyskanie przychodów z fikcyjnych odsetek
 • sposób wyliczania fikcyjnych odsetek
 • zaliczanie do kosztów fikcyjnych odsetek
 • zwrot dopłaty w ciągu trzech lat

III. PIT

1. Wspólne rozliczanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

2. Zmiany dla spadkobierców (zbycie spadku)

 • nowy sposób liczenia pięcioletniego okresu na zbycie spadku
 • rozszerzenie podatkowych kosztów dla spadkobierców

3. Ulga mieszkaniowa

 • wydłużenie okresu na skorzystanie z ulgi
 • rozszerzenie zakresu wydatków na własne cele mieszkaniowe

4. Uchylenie obowiązków informacyjnych w ryczałcie ewidencjonowanym (najem)

5. Zwolnienie od podatku przy sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

 

Wykładowca: Jakub Boberski - doradca podatkowy

 

ORGANIZACJA: 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635