Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
02-10-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA

Szkolenie poprowadzi:  Marcin Gałka –  Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (staż ponad 10 lat) z zakresu obsługi programów Symfonia, Optima i Płatnik. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prezes firmy Soft Consulting Sp. z o.o. na co dzień zajmującej się wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Swoje doświadczenie zdobył wdrażając programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe w jednostkach budżetowych, dużych firmach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach.

 

Czas trwania kursu:  8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień księgowania dokumentów w programie Comarch OPTIMA

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie wykładu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz jest dostęp do wersji edukacyjnej programu Comarch OPTIMA

 

Plan nauczania

1.         Modyfikacja bilansu i rachunku zysków i strat

2.         Tworzenie własnych zestawień – struktura z podpinaniem kont

3.           Tworzenie schematów księgowych dla Zakupów, Sprzedaży z podzielnikiem kosztów, funkcją zaokrąglania kwot i wykorzystaniem warunków
4.           Tworzenie schematów księgowych dla raportów kasowych i wyciągów bankowych wczytywanych automatycznie do systemu

5.         Tworzenie kręgów kosztów

6.         Tworzenie schematu wielowalutowego dla transakcji zakupowych i sprzedażowych

7.         Pytania i odpowiedzi

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)           poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu obsługi księgowej programu Comarch OPTIMA

2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635