Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
07-10-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ Z UWZGLĘDNIENIEM VSP i MPP (mechanizmu podzielonej płatności)
 
Wykładowca: Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.
Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Godz. 9:00 – 14.45
Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  
 
Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności z zakresu tematyki VAT w branży budowlanej i deweloperskiej.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
 
Uczestnicy szkolenia: kurs kierowany jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również do pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.
 
Metody pracy i materiały szkoleniowe: 
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 
 
Plan nauczania
I.         Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.
1)         Jak działał mechanizm rozliczenia VAT po 1 stycznia 2017 r.
2)         Definicja „Podwykonawcy” w praktyce
3)         Szczegółowa analiza załącznika nr 14 do ustawy o VAT
II.          Analiza interpretacji MF w zakresie sposobu rozpoznania „podwykonawcy”, „generalnego wykonawcy” oraz „Inwestora”, w tym:
1)           Różnice w rozumieniu definicji „podwykonawcy” przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.
2)           Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego zgodnie z interpretacjami organów?
3)           Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych?
4)         Czy wykonując usługi na rzecz dewelopera jestem podwykonawcą?
5)         A gdy usługa ta służy deweloperowi do wykończenia nieruchomości pod klucz?
6)           Czy realizując usługi budowlane na rzecz właściciela nieruchomości zawsze jestem generalnym wykonawcą?
7)         A co gdy właściciel taką nieruchomość będzie wynajmował?
8)         Naprawy gwarancyjne – kto jest podwykonawcą w takim procesie?
9)         Konsorcja
 
III.      Analiza interpretacji MF w zakresie usług złożonych:
1)         Dostawa materiałów wraz z montażem
2)         Dostawa materiałów wraz z montażem, gdy wartość materiałów jest przeważająca
3)         Wykonanie usługi budowlanej z odrębną dostawą niezbędnych materiałów
4)         Dostawa betonu z wynajmem pompy lub bez
5)         Usługi projektowe wraz z usługą budowlaną
6)         Usługi instalacyjne wraz z usługą budowlaną
7)         Usługi serwisowe i pomiarowe wraz z usługą budowlaną
 
IV.         Analiza stanowiska GUS w świetle interpretacji MF w zakresie usług innych niż typowo budowlane:
1)         Wynajem sprzętu budowlanego
2)         Udostępnienie pracowników
3)         Usługi dodatkowe, w tym: usługi specjalistyczne, pomiary, analizy itp.
4)         Bieżące naprawy
5)         Naprawa na terenie budowy
6)         Naprawa w warsztacie
7)         Usługi uszlachetniania towaru
8)         Usługi transportowe, np. wywozu piasku z budowy
9)         Wiele innych …………
 
V.        Jak korygować błędnie rozliczone usługi?
1)           Zmiana sposobu opodatkowania na odwrotne obciążenie – czy znamy wszystkie konsekwencje?
2)         Zmiana sposobu opodatkowania na zasady ogólne – możliwe konsekwencje…
3)         Korekta zwiększająca, a sposób ujęcia
4)         Korekta zmniejszając – sposób rozliczenia
5)         Rozliczenie zaliczki na poczet usług budowanych
VI.         Jak minimalizować ryzyko i odpowiedzialność za błędy w zakresie odwrotnego obciążenia?
VII.     Odwrotne obciążenie a zapisy umów, zamówień, zleceń itp.:
1)         Na co zwrócić uwagę?
2)         Jakie zapisy powinny być istotne dla podwykonawcy?
3)         A jakie kwestie powinny być ważne dla generalnego wykonawcy?
4)         Czy Inwestor również musi o czymś pamiętać?
5)           Wskazanie numeru PKWiU na fakturze na pewno jest przydatne, ale jak skłonić do tego wystawcę faktury?
VIII.   Obowiązek podatkowy w branży budowlanej i deweloperskiej
1.         Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości.
2.           Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.
3.         Pozostałe problemy praktyczne.
4.         Analiza orzeczenia TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A.
5.         Stanowisko MF po ww. wyroku TSUE.
IX.      VAT SPLIT PAYMENT (MPP) A BRANŻA BUDOWLANA
1.         czy mechanizm odwrotnego obciążenia będzie dla branży obowiązkowy?
2.         Jeśli tak to od kiedy?
3.         Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności w branży budowlanej.
4.         Przepisy przejściowe przy rezygnacji z mechanizmu odwrotnego obciążenia.
X.          WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.
 
Efektem kształcenia na kursie będzie:
1)           poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu VAT w budownictwie,
2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
 
 
Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635