Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
19-10-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
990,- zł od osoby

Wykładowcy: Anna Michalak, Michał Gabrysiak

 

Czas trwania kursu: 42 (godzina lekcyjna to 45 minut)

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele, w godz. 9.00-14.45.

TERMINY:
16-17.05.2020;

23-24.05.2020;

30.05.2020;

07.06.2020;

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego jego rozliczania, a także podstawowych umiejętności w zakresie wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji.

Kurs daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy.

 Uczestnicy szkolenia: osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć on-line, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams. Szkolenie obejmuje 6-7 godzin lekcyjnych od 9.00 do 14.45. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową.

 

Plan nauczania

 

1. Ogólna charakterystyka podatku VAT - mechanizm działania podatku od wartości dodanej, przepisy krajowe a unijne
2. Podatnik VAT - kiedy jest nim sprzedawca a kiedy nabywca?
3. Zwolnienie podmiotowe - kto i kiedy jest zwolniony z VAT
4. Co jest opodatkowane podatkiem VAT, a co jest poza zakresem VAT?
5. Dostawa towarów a świadczenie usług
6. Miejsce świadczenie - gdzie dana transakcja jest opodatkowana
7. Podstawa opodatkowania - czyli od jakiej wartości naliczamy VAT
8. Obrót krajowy a obrót zagraniczny (transakcje wewnątrzwspólnotowe a realizowane z krajami spoza UE)
9. Zwolnienia przedmiotowe - jakie transakcje są zwolnione z VAT
10. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego (zakres, terminy)
11. Obowiązki ewidencyjne (faktury i kasy fiskalne)
12. Sposoby rozliczeń podatku VAT - deklaracje, informacje podsumowujące wewnątrzwspólnotowe i krajowe

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

  1. nabycie podstawowej wiedzy oraz podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu funkcjonowania i rozliczania podatku VAT,
  2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu w formie pisemnego testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635