Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
12-10-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby

CEL:

Program PŁATNIK od podstaw i sporządzanie dokumentów ZUS - warsztaty komputerowe.

Znajomość programu "Płatnik" jest niezbędnym elementem pracy każdego specjalisty zajmującego się problematyką kadrowo-płacową, a jego prawidłowa obsługa gwarantuje zmniejszenie liczby nieprawidłowości przekazywanych do Zakładu Ubezpiczeń Społecznych.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi Programu Płatnik oraz sporządzania dokumentów do ZUS.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie mają doświadczenia w pracy z programem Płatnik, lub mają niewielkie doświadczenie, i są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie obsługi programu a także tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

- specjalistów ds. kadr i płac,

- księgowych,

- osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

PROGRAM:

Zakres tematyczny:

1. Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik- opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.

2. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS. Aktualizacja programu i parametrów. 

3. Certyfikaty - zarządzanie certyfikatami, certyfikat kwalifikowany.

4. Import danych z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik.

5. Rejestr Płatnika - zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS.

6. Rejestr Ubezpieczonych - wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.

7. Statusy weryfikacji dokumentów w programie Płatnik.

8. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego:

- zgłoszenia ZUS ZUA i ZUS ZZA ( zgłaszanie ubezpieczonych)
- ZUS ZCNA ( zgłaszanie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego)
- ZUS ZWUA ( wyrejestrowanie ubezpieczonego z ZUS)
- ZIUA ( zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego).

9. Tworzenie imiennych raportów rozliczeniowych miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ( raporty RCA, RSA, RZA i deklaracja DRA).

10. Zestawy wprowadzone i zestawy wysłane – zasady tworzenia zestawów do wysyłki.

11. Metody wysyłki dokumentów do ZUS - ustawienia programu i wysyłka dokumentów do ZUS. Raporty o wysyłce i potwierdzeniu.

12. Statusy przetwarzania dokumentów w ZUS – śledzenie procesu przetwarzania w programie Płatnik.

13. Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych (dawniej RMUA).

14. Tworzenie dokumentów płatniczych.

15. Przydatne narzędzia w pracy z programem:

- filtry i słowniki,
- zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów,
- kopiowanie dokumentów.

16. Komplety rozliczeniowe z ZUS.

17. Komunikaty z ZUS w programie Płatnik.

 

 

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych w czasie których uczestnicy wykonują ćwiczenia umożliwiające poznanie najważniejszych funkcji programu Płatnik, a także zasad przygotowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. Zajęcia oparte są na manualnym wprowadzaniu danych do programu, które umożliwia uczestnikom dokładne zapoznanie się z działaniem i funkcjami programu.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Sobieszczańska - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w Banku Zachodnim WBK S.A. Trener z zakresu spraw ZUS i obsługi programu Płatnik - specjalista w zakresie korygowania dokumentów. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały autorskie, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635