Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
szkolenie zawieszone
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM PŁATNIK

OD PODSTAW I SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW ZUS

warsztaty komputerowe

PROWADZĄCY: PAWEŁ JAKUBAS - Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o specjalności rachunkowość i finanse. Od 2008 roku jest aktywnym trenerem i wykładowcą. Współpracuje w ogólnopolskimi organizacjami szkoleniowymi, wśród których można wymienić: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, czy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Na stałe współpracuje w dwoma biurami rachunkowymi oraz Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie prowadzi ćwiczenia oraz seminaria z zakresu przedsiębiorczości, prawa pracy itp. W trakcie prowadzonych zajęć, szkoleń w przystępny i atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę teoretyczną bazując na praktycznych rozwiązaniach.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze  Jelenia Góra ul. Nowowiejska 3

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Nauka praktycznej obsługi Programu Płatnik i sporządzania dokumentów do ZUS.

Znajomość programu "Płatnik" jest niezbędnym elementem pracy każdego specjalisty zajmującego się problematyką kadrowo-płacową a jego prawidłowa obsługa gwarantuje zmniejszenie liczby korekt składanych do ZUS.

Nasze szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w pracy z programem jak również z tworzeniem dokumentów ZUS i chciałyby tę wiedzę oraz umiejętności poszerzyć a także usystematyzować.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać zasady obsługi programu Płatnik, osób posługujących się programem  w rozliczeniach z ZUS, a także wszystkich chętnych mających podstawową wiedzę z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach w czasie, których uczestnicy poznają sam program Płatnik oraz zasady prawidłowego przygotowywania dokumentów do ZUS, a także dowiedzą się o najczęstszych błędach jakie popełniają płatnicy składek przekazując nieprawidłowo przygotowane dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1 Wprowadzanie danych płatnika        

              *Kartoteka płatnika

              * Parametry płatnika

              * Procent na ubezpieczenie wypadkowe

              * Potwierdzanie danych płatnika w ZUS

2 Rejestry ubezpieczonych       

              * Kartoteka ubezpieczonego

              * Parametry ubezpieczonego

              * Potwierdzenie danych ubezpieczonego w ZUS

3 Dokumentacja zgłoszeniowa 

  * Tworzenie dokumentów ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA z poziomu rejestru ubezpieczonych

              * Tworzenie dokumentów ZUA , ZZA, ZCNA, ZWUA z poziomu dokumentów

              * Tworzenie zestawów do wysyłki

              * Przesyłanie dokumentacji do ZUS

              * Potwierdzenia i raporty z ZUS

4 Dokumentacja rozliczeniowa 

 * Tworzenie dokumentów RCA, RZA, RSA, DRA z różnych poziomów (rejestry ubezpieczonych, dokumenty)

             * Komplety korygujące

             * Komplety rozliczeniowe

             * Importowanie dokumentów z programów kadrowo – płacowych

             * Statury i weryfikacja dokumentów

             * Tworzenie zestawów do wysyłki

             * Przesyłanie dokumentacji do ZUS

             * Potwierdzenia i raporty z ZUS

5 Pozostałe funkcje programu  

             * Tworzenie dokumentów IRIM

             * Tworzenie ZUS IWA

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1) Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania Programu Płatnik.

2) Nabycie umiejętności niezbędnych do comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń   Społecznych.

3) Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

4) Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635