Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
październik / listopad 2021
Typ:
KURS
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
640,- zł od osoby
Zapisz się

Wykładowca: dr Marta Stanisławska - doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych- absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu oraz seminariów doktorskich Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Pracownik PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w rodzinnej kancelarii doradztwa podatkowego i biurze rachunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie stosowania prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych oraz podatku VAT, a także kreatywnej księgowości. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, prawa gospodarczego oraz podatków i rachunkowości.

Czas trwania kursu: Szkolenie dwudniowe  (razem 14 godzin lekcyjnych- (godzina lekcyjna to 45 minut)).

Kurs realizowany jest w formie on-line.

Opis szkolenia i wymagania sprzętowe:

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową.

 Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE. Szkolenie obejmuje 14 godzin lekcyjnych. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Uczestnicy szkolenia: pracownicy biur rachunkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, wszyscy zainteresowani taką formą ewidencji podatkowej.

 

 Plan nauczania

 1. KPIR a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości,
 2. Podmioty prowadzące KPiR,
 3. Metody i zasady prowadzenia KPIR,
 4. Procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi,
 5. Zasady zapisu w KPIR,
 6. Rodzaje dokumentacji podatkowej,
 7. Przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą – wybrane zagadnienia,
 8. Sporządzenie spisu z natury, zasady wyceny zapasów, dokumentacja,
 9. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy: rodzaje opodatkowania podatkiem dochodowym, metody wpłacania zaliczek, zakończenie roku podatkowego, wyliczenie dochodu, deklaracje podatkowe: PIT i VAT,
 10. Rozliczenia z ZUS: obowiązki wobec ZUS przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, lista płac, rozliczenie z ZUS pracodawcy zatrudniającego pracowników
 11. Likwidacja działalności gospodarczej,
 12. Przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą, transakcje UE: WNT, WDT, import usług – wybrane zagadnienia
 13. Ewidencje dodatkowe: podatek VAT, wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, amortyzacja ŚT, likwidacja ŚT, samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej, ewidencja przebiegu pojazdu,
 14. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635