Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
27.11.2018
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

PROGRAM:

Plan nauczania:

 1. KPIR a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości,
 2. podmioty prowadzące KPiR,
 3. metody i zasady prowadzenia KPIR,
 4. procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi,
 5. zasady zapisu w KPIR,
 6. rodzaje dokumentacji podatkowej,
 7. przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą,
 8. ewidencje dodatkowe: podatek VAT,
 9. sporządzenie spisu z natury, zasady wyceny zapasów, dokumentacja,
 10. rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy: rodzaje opodatkowania podatkiem dochodowym, metody wpłacania zaliczek, zakończenie roku podatkowego, wyliczenie dochodu, deklaracje podatkowe: PIT i VAT,
 11. rozliczenia z ZUS: obowiązki wobec ZUS przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników,
 12. likwidacja działalności gospodarczej,

 

 ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Szkolenie poprowadzi Marta Stanisławska  – doradca podatkowy.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu. Doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w rodzinnej kancelarii doradztwa podatkowego i biurze rachunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie stosowania prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych oraz podatku VAT, a także kreatywnej księgowości. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, prawa gospodarczego oraz podatków i rachunkowości.

 

 DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635