Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
26-11-2018
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

NIEKOŃCZĄCY SIĘ PROBLEM PODATNIKÓW

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia”, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa (również w odniesieniu do zasad stosowania ww. mechanizmu od 1 stycznia 2017).

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Sytuacje w których występuje „odwrotne obciążenie”:

1. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

a. definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT):

 • kiedy dochodzi do WNT?
 • czy każdy zakup towarów od podatnika unijnego to WNT?
 • czy zakup od osoby fizycznej z UE to WNT?
 • czy przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE to WNT?
 • czy przemieszczenie towaru importowanego w innym kraju UE to WNT?
 • nabycie w ramach sprzedaży wysyłkowej towaru od podmiotów z siedzibą w UE z polskim NIP, statusem podatnika VAT czynnego i polską stawką podatku VAT – czy to zakup krajowy czy WNT? – pułapki w rozliczeniu podatku VAT
 • przemieszczenia towarów, które nie stanowią WNT – wyjątki,
 • zakończenie transportu przy WNT w kraju innym niż Polska – dotkliwe konsekwencje podatkowe,

b. obowiązek podatkowy przy WNT:

 • moment powstania obowiązku podatkowego a faktyczny moment dostawy towarów,
 • faktura zaliczkowa a moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT,

c. podstawa opodatkowania przy WNT:

 • jakie elementy, oprócz ceny nabycia, wchodzą do podstawy opodatkowania przy WNT?
 • kiedy koszty transportu, opakowania itp. stanowią podstawę opodatkowania WNT?
 • korekty WNT na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów unijnych,
 • kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania WNT.

d. WNT a obowiązek rejestracji do VAT-UE:

 • czy brak rejestracji do VAT-UE zwalnia z obowiązku wykazania WNT?
 • zaliczka na WNT – czy powstaje obowiązek podatkowy?
 • WNT a podatnicy zwolnieni – kiedy podatnik zwolniony musi wykazać WNT i zarejestrować się do VAT-UE?
 • wykazywanie WNT w JPK_VAT – jak organy podatkowe weryfikują JPK_VAT z informacją VAT-UE?
 • czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem WNT?

2. Nabycie usług od podatników zagranicznych – import usług

a. miejsce opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym:

 • ogólna zasada z art. 28b - miejsce siedziby lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce opodatkowania świadczenia usługi,
 • fizyczne miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania usługi -  czy ma znaczenie?
 • nabycie usługi związanej z nieruchomością a miejsce i sposób opodatkowania – kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?
 • usługi transportu towarów a „odwrotne obciążenie”,
 • usługi transportu osób a „odwrotne obciążenie”,
 • kiedy nabycie towaru jest importem usługi – szczególne przypadki?
 • inne usługi dla których miejsce opodatkowania jest inne niż wynikające z art. 28b – kiedy dochodzi  do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?

b. podatkowy status usługobiorcy a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia”:

 • pojęcie podatnika dla celów określenia miejsca świadczenia usług – kluczowe dla określenia obowiązku importu usług,
 • kiedy usługobiorca wykazuje „odwrotne obciążenie”?
 • czy podatnicy zwolnieni muszą wykazywać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług od podmiotów zagranicznych?
 • zakup usługi pod podatnika zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – czy wykazać „odwrotne obciążenie”?
 • czy kupując usługi od podmiotów zagranicznych należy się rejestrować do VAT-UE?

c. obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy nabyciu usług na zasadach „odwrotnego obciążenia”:

 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?
 • zaliczka na usługę świadczoną przez kontrahenta zagranicznego a „odwrotne obciążenie”
 • brak faktury a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania,
 • kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania importu usług,
 • podstawa opodatkowania przy nabyciu towarów będących jednocześnie importem usług?
 • czy wykazywać import usług w przypadku posiadania faktur od kontrahentów zagranicznych gdy wartość usługo została wliczona do wartości towaru przy imporcie lub WNT?
 • jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M.
 • wykazywanie importu usług w JPK_VAT,
 • czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem importu usług?
 • korekty podstawy opodatkowania przy imporcie usług na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

3. Nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych

a. kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

 • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
 • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
 • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
 • nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,
 • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
 • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b. „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,
 • podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (transport, opakowania, opłaty itp.),
 • podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (np. transport i inne usługi) gdy nabywca towarów posiada odrębne faktury na zakup tych usług?,
 • kurs walutowy przy ustaleniu podstawy opodatkowania,
 • jak wykazać nabycie towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium kraju w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M oraz w JPK_VAT?,
 • czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towaru na terytorium kraju od zagranicznego kontrahenta?
 • korekty podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

4. Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,

a. kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów z załącznika 11?

 • nabycie towarów z załącznika nr 11 od podatnika zwolnionego lub od kontrahenta zagranicznego – czy dochodzi do odwrotnego obciążenia?
 • czy podatnik VAT zwolniony ma obowiązek wykazać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów załącznika 11?
 • nabycie elektroniki – jak rozumieć limit łącznej wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 20 000 zł?

b. „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów z załącznika 11 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu towarów z załącznika nr 11,
 •  nabycie towarów z załącznika nr 11 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”,
 • zaliczka na dostawę towarów z załącznika nr 11 a obowiązek podatkowy?
 • podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów z załącznika 11 (np. transport i inne usługi) – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?,
 • korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?

5. Nabycie usług budowlanych od „podwykonawcy” – złącznik nr 14

a. kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu usług z załącznika 14?

b. czy obowiązek dotyczy podatników VAT zwolnionych?

c. kto odpowiada za klasyfikację PKWiU usługi w celu klasyfikacji do załącznika nr 14 – dostawca czy nabywca?

d. problemy z definicją podwykonawcy dla celów rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – brak definicji ustawowej – wyjaśnienia Ministra Finansów rozbieżne z wyrokami sądów,

c. „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług z załącznika 14 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu usług z załącznika nr 14,
 • nabycie usług z załącznika nr 14 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”,
 • zaliczka na usługi z załącznika nr 14 a obowiązek podatkowy?
 • podstawa opodatkowania a świadczenia złożone przy dostawie usług z załącznika 14 – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?,
 • korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?

II. Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.

1. Moment odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

a. warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

 •  podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” a prawo do odliczenia – błędy popełniane przez wystawców – skutki dla nabywców,
 • prawidłowe dokumentowanie „odwrotnego obciążenia”,

b. moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”,

c. dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem” – czy konieczna jest faktura?

2. Kontrowersyjne zasady karania podatników (nabywców) za nieprawidłowe wykazanie transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego – pierwsze orzeczenia sądów.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia”.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635