Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
26-11-2018
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

NIEKOŃCZĄCY SIĘ PROBLEM PODATNIKÓW

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia”, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa (również w odniesieniu do zasad stosowania ww. mechanizmu od 1 stycznia 2017).

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Sytuacje w których występuje „odwrotne obciążenie”:

1. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

a. definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT):

 • kiedy dochodzi do WNT?
 • czy każdy zakup towarów od podatnika unijnego to WNT?
 • czy zakup od osoby fizycznej z UE to WNT?
 • czy przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE to WNT?
 • czy przemieszczenie towaru importowanego w innym kraju UE to WNT?
 • nabycie w ramach sprzedaży wysyłkowej towaru od podmiotów z siedzibą w UE z polskim NIP, statusem podatnika VAT czynnego i polską stawką podatku VAT – czy to zakup krajowy czy WNT? – pułapki w rozliczeniu podatku VAT
 • przemieszczenia towarów, które nie stanowią WNT – wyjątki,
 • zakończenie transportu przy WNT w kraju innym niż Polska – dotkliwe konsekwencje podatkowe,

b. obowiązek podatkowy przy WNT:

 • moment powstania obowiązku podatkowego a faktyczny moment dostawy towarów,
 • faktura zaliczkowa a moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT,

c. podstawa opodatkowania przy WNT:

 • jakie elementy, oprócz ceny nabycia, wchodzą do podstawy opodatkowania przy WNT?
 • kiedy koszty transportu, opakowania itp. stanowią podstawę opodatkowania WNT?
 • korekty WNT na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów unijnych,
 • kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania WNT.

d. WNT a obowiązek rejestracji do VAT-UE:

 • czy brak rejestracji do VAT-UE zwalnia z obowiązku wykazania WNT?
 • zaliczka na WNT – czy powstaje obowiązek podatkowy?
 • WNT a podatnicy zwolnieni – kiedy podatnik zwolniony musi wykazać WNT i zarejestrować się do VAT-UE?
 • wykazywanie WNT w JPK_VAT – jak organy podatkowe weryfikują JPK_VAT z informacją VAT-UE?
 • czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem WNT?

2. Nabycie usług od podatników zagranicznych – import usług

a. miejsce opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym:

 • ogólna zasada z art. 28b - miejsce siedziby lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce opodatkowania świadczenia usługi,
 • fizyczne miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania usługi -  czy ma znaczenie?
 • nabycie usługi związanej z nieruchomością a miejsce i sposób opodatkowania – kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?
 • usługi transportu towarów a „odwrotne obciążenie”,
 • usługi transportu osób a „odwrotne obciążenie”,
 • kiedy nabycie towaru jest importem usługi – szczególne przypadki?
 • inne usługi dla których miejsce opodatkowania jest inne niż wynikające z art. 28b – kiedy dochodzi  do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?

b. podatkowy status usługobiorcy a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia”:

 • pojęcie podatnika dla celów określenia miejsca świadczenia usług – kluczowe dla określenia obowiązku importu usług,
 • kiedy usługobiorca wykazuje „odwrotne obciążenie”?
 • czy podatnicy zwolnieni muszą wykazywać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług od podmiotów zagranicznych?
 • zakup usługi pod podatnika zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – czy wykazać „odwrotne obciążenie”?
 • czy kupując usługi od podmiotów zagranicznych należy się rejestrować do VAT-UE?

c. obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy nabyciu usług na zasadach „odwrotnego obciążenia”:

 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?
 • zaliczka na usługę świadczoną przez kontrahenta zagranicznego a „odwrotne obciążenie”
 • brak faktury a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania,
 • kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania importu usług,
 • podstawa opodatkowania przy nabyciu towarów będących jednocześnie importem usług?
 • czy wykazywać import usług w przypadku posiadania faktur od kontrahentów zagranicznych gdy wartość usługo została wliczona do wartości towaru przy imporcie lub WNT?
 • jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M.
 • wykazywanie importu usług w JPK_VAT,
 • czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem importu usług?
 • korekty podstawy opodatkowania przy imporcie usług na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

3. Nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych

a. kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

 • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
 • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
 • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
 • nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,
 • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
 • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b. „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,
 • podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (transport, opakowania, opłaty itp.),
 • podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (np. transport i inne usługi) gdy nabywca towarów posiada odrębne faktury na zakup tych usług?,
 • kurs walutowy przy ustaleniu podstawy opodatkowania,
 • jak wykazać nabycie towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium kraju w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M oraz w JPK_VAT?,
 • czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towaru na terytorium kraju od zagranicznego kontrahenta?
 • korekty podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

4. Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,

a. kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów z załącznika 11?

 • nabycie towarów z załącznika nr 11 od podatnika zwolnionego lub od kontrahenta zagranicznego – czy dochodzi do odwrotnego obciążenia?
 • czy podatnik VAT zwolniony ma obowiązek wykazać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów załącznika 11?
 • nabycie elektroniki – jak rozumieć limit łącznej wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 20 000 zł?

b. „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów z załącznika 11 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu towarów z załącznika nr 11,
 •  nabycie towarów z załącznika nr 11 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”,
 • zaliczka na dostawę towarów z załącznika nr 11 a obowiązek podatkowy?
 • podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów z załącznika 11 (np. transport i inne usługi) – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?,
 • korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?

5. Nabycie usług budowlanych od „podwykonawcy” – złącznik nr 14

a. kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu usług z załącznika 14?

b. czy obowiązek dotyczy podatników VAT zwolnionych?

c. kto odpowiada za klasyfikację PKWiU usługi w celu klasyfikacji do załącznika nr 14 – dostawca czy nabywca?

d. problemy z definicją podwykonawcy dla celów rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – brak definicji ustawowej – wyjaśnienia Ministra Finansów rozbieżne z wyrokami sądów,

c. „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług z załącznika 14 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu usług z załącznika nr 14,
 • nabycie usług z załącznika nr 14 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”,
 • zaliczka na usługi z załącznika nr 14 a obowiązek podatkowy?
 • podstawa opodatkowania a świadczenia złożone przy dostawie usług z załącznika 14 – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?,
 • korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?

II. Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.

1. Moment odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

a. warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

 •  podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” a prawo do odliczenia – błędy popełniane przez wystawców – skutki dla nabywców,
 • prawidłowe dokumentowanie „odwrotnego obciążenia”,

b. moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”,

c. dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem” – czy konieczna jest faktura?

2. Kontrowersyjne zasady karania podatników (nabywców) za nieprawidłowe wykazanie transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego – pierwsze orzeczenia sądów.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia”.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635