Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: MARCIN GAŁKA – wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (staż ponad 18 lat), Altkom Akademia, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz wielu innych instytucjach szkolących z zakresu obsługi programów Symfonia, Optima i Płatnik. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prezes firmy Soft Consulting Sp. z o.o. na co dzień zajmującej się wdrażaniem i audytem zintegrowanych systemów informatycznych. Swoje doświadczenie zdobył wdrażając programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe w jednostkach budżetowych, dużych firmach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu naliczania wynagrodzeń w aplikacji Comarch OPTIMA.

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie mają lub mają podstawowe doświadczenia z programem Comarch Optima, jak również do osób pracujących w działach finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 8 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) 9:00 -15:30. Kurs realizowany jest w formie online.   

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:

 1. Ogólna parametryzacja systemu
 2. Definiowanie kalendarzy i systemy czasu pracy
 3. Definiowanie elementów płacowych - prawidłowe wliczanie do chorobowego,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop
 5. Ogólne omówienie menu programu
 6. Zakładanie kartoteki pracownika
 7. Nanoszenie i rozliczanie nieobecności
 8. Operacje seryjne
  1. seryjne wprowadzenie nieobecności
  2. seryjne wprowadzanie dodatków (zmiana interaktywna)
 9. Generowanie wydruków
 10. Generowanie danych do ZUS
 11. Generowanie list płac
 12. Deklaracje PIT
 13. Export danych kadrowych do arkusza Excel
 14. Pytania słuchaczy

 EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 • nabycie i poszerzenie umiejętności zawodowych z zakresu naliczania wynagrodzeń w programie Comarch OPTIMA,
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close