Miasto:
Wrocław
Miejsce:
Wrocław
Termin rozpoczęcia:
11.01.2020
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
720,- zł od osoby

CEL:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach płac i zajmują się problematyką naliczania wynagrodzeń. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego naliczania wynagrodzeń. W ramach kursu połączymy teorię z praktyką.

PROGRAM:

I. Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia, zasady i warunki ich przyznawania.

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę

2. Obligatoryjne składniki wynagrodzeń

           2.1. Wynagrodzenie zasadnicze
           2.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
           2.3. Wynagrodzenie za pracę w nocy
           2.4. Wynagrodzenie za dyżur
           2.5. Wynagrodzenie za przestój

3. Fakultatywne składniki wynagrodzeń

            3.1. Dodatek funkcyjny
            3.2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
            3.3. Dodatek stażowy
            3.4. Premia regulaminowa
            3.5. Premia uznaniowa

4. Zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia

5. Termin wypłaty wynagrodzenia

6. Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia

II. Ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym i o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

1.1. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne

1.2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe

1.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe

1.4. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2.1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

2.3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3. Zasady ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

5. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

5.1. Pojęcie przychodu

5.2. Koszty uzyskania przychodu

5.3. Pojęcie dochodu

5.4. Podstawa obliczenia podatku

5.5. Skala podatkowa 2014

5.6. Obniżenie podatku o składkę zdrowotną

5.7. Pobór podatku

5.8. Zaokrąglenie podstawy i podatku

6. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy

7. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP

III. Obliczanie składki zdrowotnej i zaliczki na podatek przy niskim wynagrodzeniu.

IV. Ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń dla zleceniobiorców.

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców

2. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych

3. Podatek zryczałtowany

4. Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem

V. Zasady obliczania wynagrodzenia za pracę

1. wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca

2. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca dla pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą

VI. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym

2. Podstawa wynagrodzenia urlopowego

VII. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

- współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu

VIII. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

- ryczałt za godziny nadliczbowe

IX. Wynagrodzenie ze pracę w godzinach nocnych

- ryczałt za pracę w godzinach nocnych

X. Prawo do wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

1. wynagrodzenie za przestój

2. wynagrodzenie za dyżur

3. wynagrodzenie za czas udziału w badaniach profilaktycznych

XI. Odprawa emerytalna lub rentowa

XII.Ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami

XIII. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy

1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - 33 dni i 14 dni w roku kalendarzowym

2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku

3. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

4. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie

5. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

6. Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. 9.00-15.30.

Terminy: 11-12.01.2020; 25-26.01.2020

Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest zakończony egzaminem.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe. 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635