Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
27-01-2020
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/create?id=412530

 

PROWADZĄCY: WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

 • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu prawa pracy;
 • implementacji i parametryzacji oprogramowania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie,
 • nabycia umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej z wykorzystaniem systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT;
 • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji czasu pracy, absencji itp. w tym ewidencji podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników;
 • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach kadr i płac.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy kadr i płac i które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania programów kadrowo-płacowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Zagadnienia podstawowe i pierwsze uruchomienie programu, definicje parametrów kadrowych. Razem godzin - 3

 1. Wprowadzanie danych nowego podmiotu.
 2. Charakterystyka programu
 3. Ustawianie parametrów i słowników programu
 4. Archiwizacja i przywracanie baz programu
 5. Kartoteki instytucji
 6. Składniki płacowe - modyfikacja oraz tworzenie nowych składników płacowych
 7. Zestawy płacowe - sporządzanie zestawów płacowych w oparciu o składniki płacowe
 8. Listy płac - definiowanie list płac dla pracowników poszczególnych działów przedsiębiorstwa
 9. Kalendarze czasu pracy

Moduł II. Ewidencja osobowa – kartoteki pracowników, umowy z pracownikami. Razem godzin - 2

 1. Zakładanie kartotek pracowników
 2. Wprowadzanie umów o pracę
 3. Czas pracy (kalendarz pracownika)
 4. System wynagrodzeń – definicje list płac, składniki na listach płac, składniki na umowie
 5. Wprowadzanie umów zlecenia i o dzieło

Moduł III. Ewidencja czasu pracy pracowników, listy płac, rachunki do umów CP. Razem godzin - 3

 1. Ewidencja czasu pracy w oparciu o system jedno-, dwu- i trzyzmianowy oraz absencji w pracy
 2. Ewidencje akordów i prowizji
 3. Ewidencja naliczeń i potrąceń od wynagrodzeń
 4. Generowanie list płac
 5. Listy płac podstawowe i dodatkowe
 6. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w kadrach i płacacch,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635