Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
07-12-2018
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

FAKTUROWANIE VAT 2018

W PRAKTYCE

wraz ze zmianami wprowadzonymi i zaplanowanymi na rok 2018

PROWADZĄCY: JOLANTA KICA – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które mają obowiązywać od roku 2018.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT.

Szkolenie stanowi ciekawy przykład połączenia zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie.

Praktyczne przykłady (min. w zakresie terminów wystawiania faktur, przeliczania na złotówki, itp.) przydają szkoleniu formę warsztatową. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z fakturowaniem krajowym oraz międzynarodowym.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.)        Faktury i inne dokumenty zrównane w prawach z fakturami.

•           podmioty zobowiązane do wystawienia faktur w obrocie krajowym,

•           kiedy faktura, a kiedy rachunek?

•           dokumenty wystawiane przez podatnika zwolnionego i podatnika VAT czynnego,

•           dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce,

•           fakturowanie dostaw zwolnionych przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,

•           sprzedaż konsumencka, a obowiązek wystawienia faktury,

•           faktury zaliczkowe, zaliczka przy dostawie wewnątrzwspólnotowej (WDT), faktury pro forma, faktura zbiorcza

•           faktura uproszczona, paragon, bilet jednorazowy,

•           faktury w formie elektronicznej, akceptacja, przesyłanie i przechowywanie e-faktur,

•           faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komornicze,

•           samofakturowanie,

•           anulowanie faktury,

•           numerowanie faktur,

•           duplikaty faktur i skutki, jakie wywołują,

•           obligatoryjne i fakultatywne elementy faktur,

•           symbol PKWiU na fakturze,

•           terminy wystawienia faktur, a moment powstania obowiązku podatkowego VAT,

•           zasady ogólne i szczególne wystawienia faktury,

•           najwcześniejszy możliwy termin wystawienia faktury i jej skutki,

•           wystawienie faktury w zamian paragonu,

•           sankcja za niewystawienie faktury,

•           refakturowanie, problematyka świadczenia kompleksowego w świetle orzecznictwa TSUE,

•           autentyczność, integralność i czytelność faktury.

2.)        Faktury korygujące i noty korygujące.

•           faktury korygujące z tytułu rabatów opustów, zniżek, zwrotów,

•           faktury korygujące wystawiane z innych tytułów,

•           faktury korygujące zbiorcze,

•           faktura korygująca do faktury korygującej,

•           potwierdzenie odbioru faktury, konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy,

•           nota korygująca, a faktura korygująca, różnice, skutki prawne,

3.)        Zmiany w podatku VAT wprowadzone w roku 2017 w kontekście wystawiania faktur.

•           odwrotne obciążenie dla usług budowlanych i towarów z kategorii metali szlachetnych,

•           sankcja za nierzetelne rozliczenie VAT, a otrzymana/przekazana faktura,

•           konsekwencje posługiwania się tzw. „pustymi” fakturami,

•           odmowa rejestracji, prawo do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT, a wystawione faktury,

•           nowe zasady odpowiedzialności za zaległości w podatku VAT dostawcy,

4.)        Zmiany w podatku VAT wprowadzone i zaplanowane na rok 2018.

•           split payment (metoda podzielonej płatności),

•           ewidencje VAT w formie elektronicznej, raporty JPK,

•           projektowane zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania, przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur, konsekwencji błędnego wystawienia faktury, odliczenia podatku naliczonego, prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT, odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635