Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
styczeń 2020
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=460451

PROWADZĄCY:

Bartek Bochyński - Ukończył studia magisterskie: Informatykę i Ekonometrię; studia podyplomowe: Controlling i Rachunkowość Zarządczą oraz studia inżynierskie: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, obecnie student programu CIMA. Excelem zajmuje się od 12 lat, wykorzystując go w pracy zawodowej jak i hobbistycznie. Naukę Excela rozpoczynał na forach internetowych, gdzie rozwiązywał problemy forumowiczów. Od wielu lat szkoli osoby indywidualne, jak i całe działy (Finansowe, HR, Planowanie Produkcji, Zakupy, …) z efektywnego wykorzystania narzędzi Excel, jak i VBA dla Excel.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Przygotowanie do samodzielnej obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Kurs polecany dla osób, które pracują w działach księgowych, kadrowo-płacowych lub są w trakcie kursów przygotowujących do zawodu.

Warsztaty nawiązują do tematyki działów kadrowo - płacowych. Zagadnienia omawiane na kursie pomogą w sprawnym przygotowaniu zestawień, a stworzone szablony będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby pokazać praktyczny wymiar poszczególnych narzędzi w programie Excel. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak uprościć i zautomatyzować zadania swojego działu z wykorzystaniem programu Excel. 

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy kadr i płac, które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania Excela w kadrach i placach.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z Excel – karty skoroszytu
 2. Funkcje Excel prezentowane na konkretnych przykładach z tematyki kadrowo-płacowej:
 • Data i godzina (m.in. DZIŚ(), TERAZ(), DNI.ROBOCZE()) – ilość dnia pracujących w roku a. Budowa wykresów
 • Omówienie możliwości
 • Matematyczne (m.in. SUMA(), SUMA.WARUNKÓW()) – plik z wynagrodzeniami
 • Logiczne (m.in. JEŻELI(), JEŻELI.BŁĄD(), LUB(), ORAZ()) – przypisywanie wartości wynagrodzenia w zależności od kategorii zaszeregowania + przyznanie premii
 • Tekstowe (m.in. LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU(), USUŃ.ZBEDNE.ODSTEPY(), TEKST()) – praca z imieniem i nazwiskiem – obróbka danych
 • Inne (m.in. ŚREDNIA(), WYSZUKAJ.PIONOWO()) – przypisywanie danych z innych tabel
 1. Podstawowe skróty klawiszowe – wspomagające i przyspieszające pracę w Excel
 2. Listy rozwijane – budowanie bazy danych kategorii pracowników
 3. Podstawowy wykres na podstawie listy płac
 4. Formatowanie wydruku, obszar wydruku, układ strony – prezentacja w wersji papierowej
 5. Wstawianie i edycja zdjęć, kształtów
 6. Filtrowanie, sortowanie
 7. Opcje widoku, blokowanie komórek
 8. Tabele przestawne – analiza zatrudnienia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych EXEL w kadrach i płacach,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635