Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL: 

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu planowanych na 2019 rok zmian w podatkach CIT i PIT. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem opodatkowania osób prawnych i fizycznych.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu planowanych na 2019 rok zmian w podatku CIT i PIT,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

PROGRAM: 

I. Zmiany wspólne dla PIT i CIT

1. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

 • zakres opodatkowania
 • stawka
 • obowiązek podatkowy
 • płatność podatku (płatność w ratach)

2. Podatek od przychodów z budynków

 • nowy zakres opodatkowania
 • kwota wolna
 • kalkulacja podstawy opodatkowania
 • wynajem części budynków
 • podmioty powiązane kapitałowo

3. Zmiany dotyczące wykorzystywania samochodów osobowych w działalności

 • prawo do odliczenia wydatków –75% i 100%
 • własny samochód w działalności –20% odliczenia
 • ubezpieczenie samochodu w kosztach
 • nowe limity amortyzacji samochodów
 • limity dla leasingu samochodów

4. Zmiany w zakresie podatku u źródła

 • nowe zasady poboru podatku u źródła
 • weryfikacja podatników uprawnionych do skorzystania z preferencji
 • nowe obowiązki dla podatników (oświadczenia)
 • opinia o stosowaniu zwolnienia (CIT)
 • kopie certyfikatów rezydencji
 • zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności

5. Kryptowaluty – zasady opodatkowania

 • kwalifikowanie przychodów
 • przychody z obrotu kryptowalutami
 • koszty podatkowe
 • pobór podatku
 • „kopanie” kryptowalut
 • sprzedaż towarów i usług

6. Innovation Box – nowa ulga podatkowa

 • podmioty uprawnione do skorzystania z preferencji
 • kwalifikowane prawa własności intelektualnej
 • sposób ustalenia kwalifikowanego dochodu
 • dodatkowe obowiązki ewidencyjne dla podatników

7. KUP w związku z konwersją długu na kapitał

8. Pakiety wierzytelności

 • nowe zasady rozliczania pakietów wierzytelności
 • mniejsze pakiety – jak rozliczać?

9. Alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji

II. CIT

1. Obniżona stawka CIT –  9%

 • warunki skorzystania z obniżonej stawki
 • ograniczenia możliwości skorzystania z nowej stawki
 • kolejny krok w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

2. Zachęta do pozostawiania w spółkach kapitału (Notional Interest Deduction – NID)

 • uzyskanie przychodów z fikcyjnych odsetek
 • sposób wyliczania fikcyjnych odsetek
 • zaliczanie do kosztów fikcyjnych odsetek
 • zwrot dopłaty w ciągu trzech lat

III. PIT

1. Wspólne rozliczanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

2. Zmiany dla spadkobierców (zbycie spadku)

 • nowy sposób liczenia pięcioletniego okresu na zbycie spadku
 • rozszerzenie podatkowych kosztów dla spadkobierców

3. Ulga mieszkaniowa

 • wydłużenie okresu na skorzystanie z ulgi
 • rozszerzenie zakresu wydatków na własne cele mieszkaniowe

4. Uchylenie obowiązków informacyjnych w ryczałcie ewidencjonowanym (najem)

5. Zwolnienie od podatku przy sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

 

Wykładowca: Jakub Boberski - doradca podatkowy

 

ORGANIZACJA: 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635