Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019 r.

Zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019 r.

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
07-11-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ZASADY ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW W 2019 R.

 

Wykładowca: Jakub Boberski 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019r.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, pracodawcy.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

 

Plan nauczania

1.          Pojęcia pracownika w kontekście przepisów podatkowych

2.         Definicja przychodu po stronie pracowników i moment jego powstania

3.         Koszty uzyskania przychodów przy stosunku pracy:

a.    Koszty zryczałtowane

b.    Koszty podwyższone

c.    Obniżanie kosztów uzyskania

d.    Koszty faktycznie poniesione

e.  Koszty przy zatrudnieniu u więcej niż jednego pracodawcy

4.         Zmiana wartości kosztów zryczałtowanych od 1 stycznia 2020 r.

5.         Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):

a.  zasady stosowania przepisów o zwolnieniach.

b.  szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.

c.  zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT  8AR i PIT 8C.

d.  wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia. 

6.         Wydatki pracodawcy na:

a.  imprezę integracyjną,

b.  świadczenia okazjonalne,

c.  dofinansowanie urlopów pracowniczych,

d.  świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,

e.  prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe,

f.   posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne,

g.  opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników,

h.  zapomogi pieniężne i rzeczowe,

i.   pożyczki,

j.   dokształcanie pracowników

k.  fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych. 

7.         Omówienie wyroku TK w kwestii świadczeń nieodpłatnych i jego           praktyczne konsekwencje

8.         Świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników

9.           Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w trakcie roku – obowiązku zakładu pracy
10.          Rozliczanie wydatków na rzecz osób będących nierezydentami- podatek u źródła
11.           Sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT -11 problemy praktyczne dla pracodawcy jako płatnika

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)            poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników w kontekście ustaw podatkowych,

             2)        umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO