Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 – CIT I PIT wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

CEL: 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zamknięcia roku 2018 w kwestii podatków dochodowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych.  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu podatku dochodowego w kontekście zamknięcia roku 2018

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM:

1. Prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów.

2. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.

3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń. Czy trzeba coś doliczyć na koniec roku? 

4. Korekta przychodów na przełomie lat.

5. Koszty uzyskania przychodów.

6. Zasady kwalifikacji do prawidłowego roku.

7. Roboty w toku. Ile kosztów rozpoznać?

8. Koszty finansowania w 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Kiedy niedostateczna kapitalizacja?

9. Koszty usług niematerialnych.

10. Korekta kosztów uzyskania przychodów.

11. Podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze.

12. Jakich oświadczeń żądać od nierezydentów?

13. PIT-8AR.

14. PIT-8C.

15. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych.

16. Najistotniejsze zmiany na 2019 r.

Wykładowca: Jakub Boberski – doradca podatkowy

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.   

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635