Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA

Szkolenie poprowadzi:  Marcin Gałka –  Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (staż ponad 10 lat) z zakresu obsługi programów Symfonia, Optima i Płatnik. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prezes firmy Soft Consulting Sp. z o.o. na co dzień zajmującej się wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Swoje doświadczenie zdobył wdrażając programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe w jednostkach budżetowych, dużych firmach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach.

 

Czas trwania kursu:  8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień księgowania dokumentów w programie Comarch OPTIMA

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie wykładu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz jest dostęp do wersji edukacyjnej programu Comarch OPTIMA

 

Plan nauczania

1.         Modyfikacja bilansu i rachunku zysków i strat

2.         Tworzenie własnych zestawień – struktura z podpinaniem kont

3.           Tworzenie schematów księgowych dla Zakupów, Sprzedaży z podzielnikiem kosztów, funkcją zaokrąglania kwot i wykorzystaniem warunków
4.           Tworzenie schematów księgowych dla raportów kasowych i wyciągów bankowych wczytywanych automatycznie do systemu

5.         Tworzenie kręgów kosztów

6.         Tworzenie schematu wielowalutowego dla transakcji zakupowych i sprzedażowych

7.         Pytania i odpowiedzi

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)           poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu obsługi księgowej programu Comarch OPTIMA

2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635