Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA WROCŁAW

Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
2018-10-11
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CEL:

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień księgowania dokumentów w programie Comarch OPTIMA.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie wykładu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz jest dostęp do wersji edukacyjnej programu Comarch OPTIMA.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu obsługi księgowej programu Comarch OPTIMA

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

PROGRAM:

1.      Modyfikacja bilansu i rachunku zysków i strat

2.      Tworzenie własnych zestawień – struktura z podpinaniem kont

3.      Tworzenie schematów księgowych dla Zakupów, Sprzedaży z podzielnikiem kosztów, funkcją zaokrąglania kwot i wykorzystaniem warunków

4.      Tworzenie schematów księgowych dla raportów kasowych i wyciągów bankowych wczytywanych automatycznie do systemu

5.      Tworzenie kręgów kosztów

6.      Tworzenie schematu wielowalutowego dla transakcji zakupowych i sprzedażowych

7.      Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie poprowadzi:  Marcin Gałka –  Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (staż ponad 10 lat) z zakresu obsługi programów Symfonia, Optima i Płatnik. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prezes firmy Soft Consulting Sp. z o.o. na co dzień zajmującej się wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Swoje doświadczenie zdobył wdrażając programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe w jednostkach budżetowych, dużych firmach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach.

 

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu:  8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin