Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY OBRÓT TOWAROWY A ROZLICZENIE VAT

 

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I.          Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe i międzynarodowe.

1.         Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

a.         definicja w świetle ustawy o VAT,

b.         moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,

c.         zaliczki WNT – konsekwencje podatkowe,

d.         „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,

e.         przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?

2.         Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

a.         definicja w świetle ustawy o VAT,

b.         moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

c.         warunki zastosowania stawki VAT 0%,

d.         uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie,

e.         dostawa towarów wraz z montażem a WDT i WNT – „pułapki” podatkowe,

f.         przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

II.        Ujęcie transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_VAT.

III.       Towarowe transakcje łańcuchowe:

1.         Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a.         transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b.         transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2.         Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a.         miejsce opodatkowania transakcji,

b.         transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c.         sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

IV.       Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.

1.         Moment odliczenia podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz krajowych:

a.         warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

b.         moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

c.         dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – czy konieczna jest faktura?

d.         moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych z odwrotnym obciążeniem,

e.         dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych z odwrotnym obciążeniem – czy konieczna jest faktura?

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapisz się

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635