Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ Z UWZGLĘDNIENIEM VSP i MPP (mechanizmu podzielonej płatności)
 
Wykładowca: Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.
Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Godz. 9:00 – 14.45
Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  
 
Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności z zakresu tematyki VAT w branży budowlanej i deweloperskiej.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
 
Uczestnicy szkolenia: kurs kierowany jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również do pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.
 
Metody pracy i materiały szkoleniowe: 
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 
 
Plan nauczania
I.         Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.
1)         Jak działał mechanizm rozliczenia VAT po 1 stycznia 2017 r.
2)         Definicja „Podwykonawcy” w praktyce
3)         Szczegółowa analiza załącznika nr 14 do ustawy o VAT
II.          Analiza interpretacji MF w zakresie sposobu rozpoznania „podwykonawcy”, „generalnego wykonawcy” oraz „Inwestora”, w tym:
1)           Różnice w rozumieniu definicji „podwykonawcy” przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.
2)           Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego zgodnie z interpretacjami organów?
3)           Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych?
4)         Czy wykonując usługi na rzecz dewelopera jestem podwykonawcą?
5)         A gdy usługa ta służy deweloperowi do wykończenia nieruchomości pod klucz?
6)           Czy realizując usługi budowlane na rzecz właściciela nieruchomości zawsze jestem generalnym wykonawcą?
7)         A co gdy właściciel taką nieruchomość będzie wynajmował?
8)         Naprawy gwarancyjne – kto jest podwykonawcą w takim procesie?
9)         Konsorcja
 
III.      Analiza interpretacji MF w zakresie usług złożonych:
1)         Dostawa materiałów wraz z montażem
2)         Dostawa materiałów wraz z montażem, gdy wartość materiałów jest przeważająca
3)         Wykonanie usługi budowlanej z odrębną dostawą niezbędnych materiałów
4)         Dostawa betonu z wynajmem pompy lub bez
5)         Usługi projektowe wraz z usługą budowlaną
6)         Usługi instalacyjne wraz z usługą budowlaną
7)         Usługi serwisowe i pomiarowe wraz z usługą budowlaną
 
IV.         Analiza stanowiska GUS w świetle interpretacji MF w zakresie usług innych niż typowo budowlane:
1)         Wynajem sprzętu budowlanego
2)         Udostępnienie pracowników
3)         Usługi dodatkowe, w tym: usługi specjalistyczne, pomiary, analizy itp.
4)         Bieżące naprawy
5)         Naprawa na terenie budowy
6)         Naprawa w warsztacie
7)         Usługi uszlachetniania towaru
8)         Usługi transportowe, np. wywozu piasku z budowy
9)         Wiele innych …………
 
V.        Jak korygować błędnie rozliczone usługi?
1)           Zmiana sposobu opodatkowania na odwrotne obciążenie – czy znamy wszystkie konsekwencje?
2)         Zmiana sposobu opodatkowania na zasady ogólne – możliwe konsekwencje…
3)         Korekta zwiększająca, a sposób ujęcia
4)         Korekta zmniejszając – sposób rozliczenia
5)         Rozliczenie zaliczki na poczet usług budowanych
VI.         Jak minimalizować ryzyko i odpowiedzialność za błędy w zakresie odwrotnego obciążenia?
VII.     Odwrotne obciążenie a zapisy umów, zamówień, zleceń itp.:
1)         Na co zwrócić uwagę?
2)         Jakie zapisy powinny być istotne dla podwykonawcy?
3)         A jakie kwestie powinny być ważne dla generalnego wykonawcy?
4)         Czy Inwestor również musi o czymś pamiętać?
5)           Wskazanie numeru PKWiU na fakturze na pewno jest przydatne, ale jak skłonić do tego wystawcę faktury?
VIII.   Obowiązek podatkowy w branży budowlanej i deweloperskiej
1.         Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości.
2.           Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.
3.         Pozostałe problemy praktyczne.
4.         Analiza orzeczenia TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A.
5.         Stanowisko MF po ww. wyroku TSUE.
IX.      VAT SPLIT PAYMENT (MPP) A BRANŻA BUDOWLANA
1.         czy mechanizm odwrotnego obciążenia będzie dla branży obowiązkowy?
2.         Jeśli tak to od kiedy?
3.         Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności w branży budowlanej.
4.         Przepisy przejściowe przy rezygnacji z mechanizmu odwrotnego obciążenia.
X.          WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.
 
Efektem kształcenia na kursie będzie:
1)           poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu VAT w budownictwie,
2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
 
 
Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635