Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości - Jelenia Góra

Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
660,- zł od osoby,
zapisz się

PROWADZĄCY: JADWIGA SZCZOTKA - doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, praktyk, wieloletni doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Uczestnicy szkolenia: osoby, które chcą nauczyć się sporządzania sprawozdań finansowych. Mogą to być zarówno osoby, które dotychczas nie sporządzały sprawozdań finansowych jak i te, które mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, ale nie opanowały jeszcze tej umiejętności na zadowalającym poziomie. Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy rachunkowości.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 14:45

Kurs obejmuje dwa dni warsztatów po 7 godzin lekcyjnych

Terminy spotkań: 06-07.03.2019 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych polegających na sporządzaniu w programie komputerowym Microsoft Excel poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz program komputerowy Microsoft Excel.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1 dzień:

  1. Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  3. Omówienie zakresu dodatkowych informacji wymaganych przez ustawę o rachunkowości w załączniku nr 1

2 dzień:

  1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO