Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista w zakresie Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych JELENIA GÓRA

Specjalista w zakresie Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
01-09-2018
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
780,- zł od osoby,
780,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Specjalista w zakresie rozliczeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Program szkolenia uwzględnia regulacje wynikające z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

- chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym,

- pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,

-  pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

 

Zajęcia adresowane są także do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, osób zawodowo odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do możliwości samodzielnej ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym.

 

Program kursu:

I. Środki trwałe w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

a) Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

b) Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe".

d) Klasyfikacja środków trwałych.

    -Podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych,

    -Ewidencja szczegółowa środków trwałych.

e) Zasady wyceny środków trwałych.

   - Środki trwałe a ich wycena,

    -Wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego,

    -Wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny,

    -Wartość środków trwałych ulepszonych,

    -Zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.

f) Ewidencja środków trwałych.

    -Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych,

    -Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych),

    -Odrębna ewidencja szczegółowa.

g) Środki trwałe w budowie.

    -Pojęcie środków trwałych w budowie,

    -Zasady ewidencji środków trwałych w budowie,

    -Jakie koszty zalicza się do kosztów środków trwałych w budowie?

    -Ulepszenie a remont.

h)  Leasing środków trwałych.

II.  Wartości niematerialne i prawne

a) Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych.

b) Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych.

c) Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

III. Amortyzacja środków trwałych

a) Amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości.

b) Szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w ustawach podatkowych.

c) Terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji.

d) Ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych.

IV.  Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

a) Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

b) Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

c) Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne.

d) Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

V. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin wewnętrzny. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych w edycji weekendowej sobota/niedziela (cztery spotkania w wymiarze po 7 godzin lekcyjnych)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin