Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista w zakresie podatku VAT II stopień WROCŁAW

Specjalista w zakresie podatku VAT II stopień WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
07-12-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
600,- zł od osoby,
zapisz się

CEL:

Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

 

PROGRAM:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawy

 

1. Geneza podatku VAT w Unii Europejskiej, a Podatek VAT w Polsce,
3. Podstawowe zasady podatku VAT (neutralności, potrącalności itp.),
3. Analiza pojęć ustawowych wzbudzających kontrowersje i nie tylko.

II. Zakres podmiotowy

1.Wyłączenia podmiotowe: umowa o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło itp.,

2.Kontrakt Menadżerski: identyfikacja/ skutki/ właściwe zapisy kontraktu.

3.Organy administracji publicznej - specyficzny rodzaj podatnika VAT,
4. Działalność gospodarcza, a samodzielność podatnika VAT.

III. Przedmiot opodatkowania

1. Opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium RP: podstawa opodatkowania, stawki, moment powstania obowiązku podatkowego: przypomnienie i analiza wybranych kwestii spornych/ moment dostawy w oparciu o Incoterms/ dokumentowanie wykonania usługi, w tym momentu wykonania itp.,
2. Opodatkowanie dotacji, subwencji, dopłat itp.: problemy praktyczne,
3. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych towarowych (prezenty, próbki, materiały reklamowe informacyjne) oraz usługowych: identyfikacja/ podstawowe sposoby na ograniczenie ryzyk w tym zakresie/ właściwa konstrukcja zapisów umownych, regulaminów akcji promocyjnych itp.
4. WNT, WDT, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja transakcji w oparciu o zapisy umowne oraz ustalenia z klientem/ konstruowanie „łańcuchów" dostaw/ ustalanie warunków transakcji, tak aby osiągnąć zamierzony cel/ alternatywne metody dokumentowania itp.
5. Opodatkowanie importu i exportu: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja exportu i importu w przypadku złożonych transakcji/ rozliczenia w przypadku transakcji łańcuchowych/ wątpliwości dokumentacyjne i alternatywne metody dokumentowania,
6. Import usług: przypomnienie kwestii podstawowych oraz moment rozpoznania importu usług w specyficznych przypadkach, rozpoznawanie importu w przypadku tzw. „świadczeń złożonych"/ dokumentowanie importu usług, w tym momentu ich wykonania itp.

IV. Podatek naliczony VAT

1. Podatek naliczony: przypomnienie kwestii podstawowych oraz podstawowe wątpliwości w zakresie określenia kwoty podatku naliczonego,
2. Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT: przypomnienie kwestii podstawowych oraz liczne wątpliwości związane z samochodami firmowymi/ towary i usługi, których zakup może budzić wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia/ moment powstania prawa do odliczenia w przypadku świadczeń złożonych i transakcji o charakterze ciągłym/ moment odliczenia przy imporcie towarów, imporcie usług, WNT - przypadki szczególne,
3.Odwrotne obciążenie: przypomnienie kwestii podstawowych oraz jak rozpoznać transakcje objęte tym mechanizmem/ moment rozliczenia w przypadku złożonych transakcji/ dokumentacja i rozliczenie w deklaracji, 4. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego: przypomnienie kwestii podstawowych oraz wskazanie ograniczeń/ „pułapki stosowane przez organy podatkowe, przygotowanie do wystąpienia o zwrot/ praktyka organów w tym zakresie itp.,
5. Struktura i korekta podatku naliczonego - przypomnienie kwestii podstawowych oraz praktyczna identyfikacja transakcji „niewchodzących" do struktury/ praktyczne sposoby na uproszczenie rozliczania struktury/ praktyka organów w tym zakresie itp.
6. Zakres kontroli podatku VAT
7. Wybrane zagadnienia z KKS

V. Faktura

1. Faktura: pojęcie, rodzaj i charakter prawny dokumentu
2. Podmioty uprawnione i obowiązane do wystawiania faktur: status podatnika VAT a dokumentowanie transakcji fakturami/ brak rejestracji podatnika do VAT, a skutki podatkowe wystawionych faktur dla wystawcy i nabywcy,
3. Rodzaje faktur
5. Korekty faktur, noty korygujące w praktyce: przyczyny/ moment wystawienia i ujęcia w rozliczeniach podatnika/ treść faktury w nietypowych sytuacjach/ wielokrotne korygowanie jednej transakcji/ korekty zbiorcze / itp.,
6. Faktury w obrocie wewnątrzwspólnotowym: faktury WDT - wymogi, korekty faktur WDT,
7. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur: "puste" faktury, anulowanie faktury, brak faktury

VI. Obowiązki dokumentacyjne podatnika

1. Rejestracja podatników krajowych i VAT-UE: transakcje generujące obowiązek rejestracji/ wątpliwości w zakresie obowiązku rejestracyjnego, możliwość rejestracji z datą wsteczną itp./
2. Ewidencje zakupu i sprzedaży: budowa, dostosowanie do potrzeb podatnika / czym można je zastąpić itp.
3.Deklaracje: rodzaje deklaracji, budowa, znaczenie itp.
4. Informacje podsumowujące.
5. Kasy rejestrująca
6. Pozostałe ewidencje

VII. Warsztaty praktyczne

1. Wystawianie faktur (wszelkich rodzajów) i analiza najczęstszych błędów związanych z wystawców.
2. Analiza faktur zakupowych pod kątem prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego
3. Analiza faktur zakupowych pod kątem błędów w nich występujących
4. Analiza faktur zakupowych UE pod kątem rozliczenia, w tym obowiązku odwrotnego obciążenia
5. Analiza przykładowych umów pod kątem kwalifikacji usługi i obowiązku podatkowego - kazusy
6. Rozliczenie struktury zakupów: roczna podstawowa, korekta środków trwałych na przykładach,
7. Deklaracje - wypełnianie.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele, w godz. 9.00-14.45.

Zajęcia w dniach: 7-8.12.2019; 14.12.2019

Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).  

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO