Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista w zakresie podatku VAT - II Stopień JELENIA GÓRA

Specjalista w zakresie podatku VAT - II Stopień JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
05-10-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
590,- zł od osoby,
590,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Specjalista w zakresie podatku VAT - II stopień

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawy

1. Geneza podatku VAT w Unii Europejskiej, a Podatek VAT w Polsce,

3. Podstawowe zasady podatku VAT (neutralności, potrącalności itp.),

3. Analiza pojęć ustawowych wzbudzających kontrowersje i nie tylko.

II. Zakres podmiotowy     

1.Wyłączenia podmiotowe: umowa o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło itp.,

2.Kontrakt Menadżerski: identyfikacja/ skutki/ właściwe zapisy kontraktu.

3.Organy administracji publicznej - specyficzny rodzaj podatnika VAT,

4. Działalność gospodarcza, a samodzielność podatnika VAT.

III. Przedmiot opodatkowania

1. Opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium RP: podstawa opodatkowania, stawki, moment powstania obowiązku podatkowego: przypomnienie i analiza wybranych kwestii spornych/ moment dostawy w oparciu o Incoterms/ dokumentowanie wykonania usługi, w tym momentu wykonania itp.,

2. Opodatkowanie dotacji, subwencji, dopłat itp.: problemy praktyczne,

3. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych towarowych (prezenty, próbki, materiały reklamowe informacyjne) oraz usługowych: identyfikacja/ podstawowe sposoby na ograniczenie ryzyk w tym zakresie/  właściwa konstrukcja zapisów umownych, regulaminów akcji promocyjnych itp.

4. WNT, WDT, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja transakcji w oparciu o zapisy umowne oraz ustalenia z klientem/ konstruowanie „łańcuchów" dostaw/ ustalanie warunków transakcji, tak aby osiągnąć zamierzony cel/  alternatywne metody dokumentowania itp.

5. Opodatkowanie importu i exportu: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja exportu i importu w przypadku złożonych transakcji/ rozliczenia w przypadku transakcji łańcuchowych/ wątpliwości dokumentacyjne i alternatywne metody dokumentowania,

6. Import usług: przypomnienie kwestii podstawowych oraz moment rozpoznania importu usług w specyficznych przypadkach, rozpoznawanie importu w przypadku tzw. „świadczeń złożonych"/ dokumentowanie importu usług, w tym momentu ich wykonania itp.

IV. Podatek naliczony VAT

1. Podatek naliczony: przypomnienie kwestii podstawowych oraz podstawowe wątpliwości w zakresie określenia kwoty podatku naliczonego,

2. Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT: przypomnienie kwestii podstawowych oraz liczne wątpliwości związane z samochodami firmowymi/ towary i usługi, których zakup może budzić wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia/ moment powstania prawa do odliczenia w przypadku świadczeń złożonych i transakcji o charakterze ciągłym/ moment odliczenia przy imporcie towarów, imporcie usług, WNT - przypadki szczególne,

3.Odwrotne obciążenie: przypomnienie kwestii podstawowych oraz jak rozpoznać transakcje objęte tym mechanizmem/ moment rozliczenia w przypadku złożonych transakcji/ dokumentacja i rozliczenie w deklaracji,

4. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego: przypomnienie kwestii podstawowych oraz wskazanie ograniczeń/ „pułapki stosowane przez organy podatkowe, przygotowanie do wystąpienia o zwrot/ praktyka organów w tym zakresie itp.,

5. Struktura i korekta podatku naliczonego - przypomnienie kwestii podstawowych oraz praktyczna identyfikacja transakcji „niewchodzących" do struktury/ praktyczne sposoby na uproszczenie rozliczania struktury/ praktyka organów w tym zakresie itp.

6. Zakres kontroli podatku VAT

7. Wybrane zagadnienia z KKS

V. Faktura

1. Faktura: pojęcie, rodzaj i charakter prawny dokumentu

2. Podmioty uprawnione i obowiązane do wystawiania faktur: status podatnika VAT a dokumentowanie transakcji fakturami/ brak rejestracji podatnika do VAT, a skutki podatkowe wystawionych faktur dla wystawcy i nabywcy,

3. Rodzaje faktur

5. Korekty faktur, noty korygujące w praktyce: przyczyny/ moment wystawienia i ujęcia w rozliczeniach podatnika/ treść faktury w nietypowych sytuacjach/ wielokrotne korygowanie jednej transakcji/ korekty zbiorcze /  itp.,

6. Faktury w obrocie wewnątrzwspólnotowym: faktury WDT - wymogi, korekty faktur WDT,

7. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur: "puste" faktury, anulowanie faktury, brak faktury

VI. Obowiązki dokumentacyjne podatnika

1. Rejestracja podatników krajowych i VAT-UE: transakcje generujące obowiązek rejestracji/ wątpliwości w zakresie obowiązku rejestracyjnego, możliwość rejestracji z datą wsteczną itp./

2. Ewidencje zakupu i sprzedaży: budowa, dostosowanie do potrzeb podatnika / czym można je zastąpić itp.

3.Deklaracje: rodzaje deklaracji, budowa, znaczenie itp.

4. Informacje podsumowujące.

5. Kasy rejestrująca

6. Pozostałe ewidencje

VII. Warsztaty praktyczne

1. Wystawianie faktur (wszelkich rodzajów) i analiza najczęstszych błędów związanych z wystawców.

2. Analiza faktur zakupowych pod kątem prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego

3. Analiza faktur zakupowych pod kątem błędów w nich występujących

4. Analiza faktur zakupowych UE pod kątem rozliczenia, w tym obowiązku odwrotnego obciążenia

5. Analiza przykładowych umów pod kątem kwalifikacji usługi i obowiązku podatkowego - kazusy

6. Rozliczenie struktury zakupów: roczna podstawowa, korekta środków trwałych na przykładach,

7. Deklaracje - wypełnianie.

 

Wykłady poprowadzi Michał Gabrysiak - doradca podatkowy z Wrocławia, praktyk, specjalizujący się w zakresie podatku VAT.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych (3 spotkania po 7 godz. w tym egzamin)

Kurs realizowany w dniach: trwa nabór

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO