Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista w zakresie podatku VAT - I Stopień JELENIA GÓRA

Specjalista w zakresie podatku VAT - I Stopień JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
07-09-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
830,- zł od osoby,
830,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Wykłady poprowadzi:

MICHAŁ GABRYSIAK - Manager w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Lider licznych projektów obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz różnym stopniu skomplikowania struktury. Twórca wielu set dokumentacji podatkowych. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

ANNA MICHALAK  - Doradca podatkowy specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając Klientom głównie obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Jako doradca podatkowy swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych, które świadczyły swoje usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W chwili obecnej wspomaga Klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych w drodze audytów i przeglądów podatkowych, świadczy usługi z zakresu due diligence, a także przeprowadza szkolenia branżowe.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15:30.

Kurs obejmuje 40 godziny lekcyjne (5 spotkań po 8 godz. w tym egzamin).

Kurs realizowany w dniach: 07-08.09; 14.09; 21-22.09.2019 r.

 

CENA SZKOLENIA WYNOSI 830,00zł brutto za osobę.

Cena nie obejmuje wyżywienia, dojazdu oraz zakwaterowania.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

 

PROGRAM KURSU:

 1. Zakres opodatkowania – Podatnicy podatku VAT: co podlega opodatkowaniu; wyłączenia z zakresu opodatkowania, nieodpłatne przekazania towarów i usług, definicja podatnika i płatnika VAT, podatnicy wykonujący działalność gospodarczą; organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej.

 2. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego, szczególne terminy powstawania obowiązku podatkowego, ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania, szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania, odpowiedzi na pytania.

 3. Dokumenty niezbędne dla rozliczania podatku VAT: faktury VAT, zasady wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane przez nabywców, korekty faktur, duplikaty faktur, inne dokumenty wykorzystywane dla potrzeb podatku VAT, odpowiedzi na pytania.

 4. Deklaracje i zapłata podatku lub zwrot podatku: deklaracje składane przez czynnych podatników VAT, deklaracje VAT-9M, deklaracje składane za okresy kwartalne, zwrot bezpośredni jako ustawowe prawo podatnika, terminy zwrotu, brak sprzedaży opodatkowanej a bezpośredni zwrot VAT, odpowiedzi na pytania.

5. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego: ustalenie prawa do odliczenia VAT, związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi a prawo do odliczenia, status podatnika a prawo do odliczenia, prawo do odliczenia w związku z zakupami inwestycyjnymi, prawo do odliczenia w związku z wydatkami na bieżące utrzymanie.

6. Wykonywane czynności  a prawo do odliczenia podatku naliczonego: majątek podatnika a ustawa VAT, korekta VAT – kiedy możliwa, dlaczego nie zawsze przy zmianie przeznaczenia zakupów przysługuje prawo do korekty, prawo do odliczanie podatku VAT a wysokość uzyskiwanych przychodów, związek prawa do odliczenia VAT z okresem uzyskiwania przychodów.

7. Zmiana przeznaczenia – zawsze daje prawo do odliczenia podatku naliczonego: zakupy związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, późniejsza zmiana charakteru (przeznaczenia) danego zakupu, w świetle orzecznictwa sądowego, okres korekty 10 letni i 5 letni – obowiązek czy prawo dokonywania korekty, czy prawo do częściowego odliczania podatku VAT uzależnienie jest od zakupów związanych  z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

8. Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia

9. Sprzedaż majątku przedsiębiorstwa  a VAT

10. Pre-współczynnik

11. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych: określenie miejsca dokonania dostawy towarów-  istotny aspekt poprawnego rozliczenia, opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem, rozliczenie sprzedaży wysyłkowej, podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych, ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

12. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT): ustawowe pojęcie  WDT, przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT, przemieszczenie towarów własnych jako WDT, obowiązek podatkowy, zaliczki w WDT, podstawa opodatkowania w WDT, warunki stosowania stawki 0% VAT, magazyn konsygnacyjny.

13. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT): ustawowe  pojęcie WNT, towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT, przemieszczenie towarów własnych jako WNT, obowiązek podatkowy, moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki w WNT, podstawa opodatkowania w WNT, magazyn konsygnacyjny.

14. Transakcje łańcuchowe i trójstronne

15. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru: nabywca towaru jako podatnik, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy.

16. Eksport towarów: pojęcie eksportu towarów, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim, dowody dokonania eksportu towarów, obowiązek podatkowy, zaliczki w eksporcie, podstawa opodatkowania.

17. Import towarów: sposoby rozliczania importu towarów, podatnik w imporcie towarów, obowiązek podatkowy VAT, zasady ustalania podstawy opodatkowania.

18. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym: pojęcie importu i „eksportu” usług, określanie miejsca świadczenia usług, ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,

 

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu podatku VAT, 

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania. 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO