Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista w zakresie podatku VAT - I Stopień JELENIA GÓRA

Specjalista w zakresie podatku VAT - I Stopień JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
13-10-2018
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
830,- zł od osoby,
830,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Specjalista w zakresie podatku VAT - I Stopień

 

Wymagania wstępne: wykształcenie średnie

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM KURSU:

 1. Zakres opodatkowania – Podatnicy podatku VAT:

- co podlega opodatkowaniu

- wyłączenia z zakresu opodatkowania

- nieodpłatne przekazania towarów i usług

- definicja podatnika i płatnika VAT

- podatnicy wykonujący działalność gospodarczą

- organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej

 2. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania:

-ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego

- szczególne terminy powstawania obowiązku podatkowego

- ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania

- szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania

-odpowiedzi na pytania.

 3. Dokumenty niezbędne dla rozliczania podatku VAT:

- faktury VAT

- zasady wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej

- faktury wystawiane przez nabywców

- korekty faktur

- duplikaty faktur

- inne dokumenty wykorzystywane dla potrzeb podatku VAT

- odpowiedzi na pytania.

 4. Deklaracje i zapłata podatku lub zwrot podatku:

- deklaracje składane przez czynnych podatników VAT

- deklaracje VAT-9M

- deklaracje składane za okresy kwartalne

- zwrot bezpośredni jako ustawowe prawo podatnika

- terminy zwrotu

- brak sprzedaży opodatkowanej a bezpośredni zwrot VAT

-odpowiedzi na pytania.

5. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego:

-  ustalenie prawa do odliczenia VAT

- związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi a prawo do odliczenia

- status podatnika a prawo do odliczenia

- prawo do odliczenia w związku z zakupami inwestycyjnymi

- prawo do odliczenia w związku z wydatkami na bieżące utrzymanie.

6. Wykonywane czynności  a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

- majątek podatnika a ustawa VAT

- korekta VAT – kiedy możliwa

- dlaczego nie zawsze przy zmianie przeznaczenia zakupów przysługuje prawo do korekty

- prawo do odliczanie podatku VAT a wysokość uzyskiwanych przychodów

- związek prawa do odliczenia VAT z okresem uzyskiwania przychodów.

 7. Zmiana przeznaczenia – zawsze daje prawo do odliczenia podatku naliczonego:

- zakupy związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną

- późniejsza zmiana charakteru (przeznaczenia) danego zakupu – w świetle orzecznictwa sądowego

- okres korekty 10 letni i 5 letni – obowiązek czy prawo dokonywania korekty

- czy prawo do częściowego odliczania podatku VAT uzależnienie jest od zakupów związanych  z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

 8. Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia

 9. Sprzedaż majątku przedsiębiorstwa  a VAT

10. Pre-współczynnik

 11. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

- określenie miejsca dokonania dostawy towarów-  istotny aspekt poprawnego rozliczenia,

- opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,

- rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,

- podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,

- ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

12. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

- ustawowe pojęcie  WDT,

- przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,

- przemieszczenie towarów własnych jako WDT,

- obowiązek podatkowy,

- zaliczki w WDT,

- podstawa opodatkowania w WDT,

- warunki stosowania stawki 0% VAT,

- magazyn konsygnacyjny.

13. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

- ustawowe  pojęcie WNT,

- towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,

- przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

- obowiązek podatkowy,

- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

- zaliczki w WNT,

- podstawa opodatkowania w WNT,

- magazyn konsygnacyjny.

14. Transakcje łańcuchowe i trójstronne

15. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:

- nabywca towaru jako podatnik,

- podstawa opodatkowania,

- obowiązek podatkowy.

16. Eksport towarów:

- pojęcie eksportu towarów,

- eksport bezpośredni i pośredni,

- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

- dowody dokonania eksportu towarów,

- obowiązek podatkowy,

- zaliczki w eksporcie,

- podstawa opodatkowania.

17. Import towarów:

- sposoby rozliczania importu towarów,

- podatnik w imporcie towarów,

- obowiązek podatkowy VAT,

- zasady ustalania podstawy opodatkowania.

18. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:

- pojęcie importu i „eksportu” usług,

- określanie miejsca świadczenia usług,

- ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,

 

Wykłady poprowadzi:

MICHAŁ GABRYSIAK - Manager w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Lider licznych projektów obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz różnym stopniu skomplikowania struktury. Twórca wielu set dokumentacji podatkowych. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

ANNA MICHALAK  - Doradca podatkowy specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając Klientom głównie obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Jako doradca podatkowy swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych, które świadczyły swoje usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W chwili obecnej wspomaga Klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych w drodze audytów i przeglądów podatkowych, świadczy usługi z zakresu due diligence, a także przeprowadza szkolenia branżowe.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14:45.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne (6 spotkań po 7 godz. w tym egzamin).

Kurs realizowany w dniach: trwa nabór

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO