Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista do spraw Kadr i Płac - edycja popołudniowa - Jelenia Góra

Specjalista do spraw Kadr i Płac - edycja popołudniowa - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
05-06-2018
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1190,- zł od osoby,
1190,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Specjalista do spraw Kadr i Płac

INTENSYWNY KURS POPOŁUDNIOWY!!!

 

Profil uczestników:

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

Wymagania wstępne: wykształcenie średnie

 

Program kursu:

• Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne (definicje, różnice),

• Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę na okres próbny, na czas określony nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy)

• Rozwiązanie stosunku pracy (wymogi formalne, pracownicy podlegający szczególnej ochronie, wypowiedzenia zmieniające, porozumienie stron, bez wypowiedzenia, obowiązki pracodawcy, świadectwo pracy, wypowiedzenie umów o pracę na okres próbny, czas określony itd.)

• Szczególne zasady rozwiązania umów o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (tryb dokonywania zwolnień grupowych, indywidualnych, uprawnienia osób objętych szczególną ochroną)

• Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

• Wynagrodzenia za pracę – świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy, świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy    • Czas pracy (równoważne normy czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, ewidencja czasu pracy, praca w porze nocnej, w niedzielę i święta, praca w godzinach nadliczbowych)

• Urlop wypoczynkowy w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy (zasady nabywania, wymiar, podział, przesuwanie i przerywanie urlopu)• Prawa niektórych grup zawodowych (młodociani, praca kobiet, poborowi)

• Program PŁATNIK (zajęcia przy komputerach)

• Płace, naliczanie wynagrodzeń  

• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej  

• Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Zdobyta wiedza pozwoli rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, wyjaśni niezrozumiałe aspekty z ww. problematyki, ukierunkuje w prawidłowym realizowaniu działań.

 

Prowadzący:

Eksperci i prawnicy – praktycy z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 15.30-20:15.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych (9 spotkań po 6 godz. w tym egzamin wewnętrzny)

Kurs realizowany w dniach: od 04 do 30 czerwca 2018r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO