Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU VAT 2019 r. - Jelenia Góra

REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU VAT 2019 r. - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie kluczowych problemów związanych ze zmianami przepisów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT na rok 2019.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podzielona płatność - zagadnienia praktyczne:

 • zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,
 • przelewy zbiorcze i faktury proforma w podzielonej płatności,
 • jak całkowicie uchronić się przed split payment,
 • faktoring i cesja wierzytelności a split payment,
 • omyłkowe otrzymanie przelewu a split payment,
 • zapłata podzieloną płatnością a należyta staranności nabywcy,
 • powiązanie zwrotów VAT z podzieloną płatnością.

2. Ważna zmiana terminu korekty podatku przy uldze na złe długi:

 • podstawowe warunki korekty podatku u dłużnika i wierzyciela,
 • zmiana terminu korekty u wierzyciela i dłużnika od 1 stycznia 2019 r.,
 • konsekwencje zmiany w odniesieniu do faktur wystawionych w 2018 r.
 • przepisy przejściowe.

3. Zmiany przepisów dotyczących zwrotów podatku od stycznia 2019 r.:

 • uproszczenia przy składaniu deklaracji VAT,
 • likwidacja możliwości skrócenia terminu zwrotu,
 • stosowanie zmienionych przepisów na przełomie 2018 i 2019 r.

4. Kasy „on-line”:

 • którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line”?
 • trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”,
 • do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?
 • czy będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?
 • zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.
 • Nowe obowiązki dotyczące treści paragonów fiskalnych.

5. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych:

 • czy faktury w zamówieniach publicznych będą obowiązkowe,
 • od kiedy odbiór faktur elektronicznych będzie obowiązkowy,
 • jakie podmioty będą obowiązane przyjmować faktury elektroniczne,
 • ustrukturyzowany format faktury – przygotowanie systemów informatycznych,
 • obowiązki oferentów w zakresie przesyłania faktur elektronicznych

6. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów:

 • nowe definicje związane bonami,
 • rodzaje bonów, forma bonów,
 • bony podlegające opodatkowaniu VAT,
 • karty rabatowe, zniżkowe, prepaid, karty podarunkowe,
 • miejsce opodatkowania i obowiązek podatkowy przy transferze bonów,
 • podstawa opodatkowania bonów,
 • fakturowanie bonów,
 • bony przekazywane nieodpłatnie - konsekwencje podatkowe,
 • przepisy przejściowe dotyczące opodatkowania bonów.

7. Istotne zmiany w uproszczeniu przepisów w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych dla podmiotów niebędących podatnikami.

8. Pozostałe planowane zmiany:

 1. Stawki VAT 2019.
 2. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli.
 3. Zmiany w rozliczaniu VAT od importu towarów.
 4. Możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR.
 5. Inne zmiany VAT 2019 – projektowane na bieżąco.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO