Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 r. JELENIA GÓRA

Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 r. JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
03-09-2018
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ GOTOWY NA RODO?

 

PROWADZĄCY:

ADAM KURZEJA - doradca z zakresu ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2017 oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, biegła znajomość norm ISO/IEC 27002, 27005, 27018 oraz 31000 z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytor wewnętrzny Krajowych Ram Interoperacyjności, szkoleniowiec z zakresu ustaw i adekwatnych do nich rozporządzeń: szkoleniowiec i doradca z zakresu informatyzacji oraz cyberbezpieczeństwa sektora publicznego i niepublicznego.

SYLWIA KOCHMAN - doradca z zakresu ochrony danych osobowych, audytor wiodący normy ISO/IEC 27001:2017 (akredytacja IRCA) oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, biegła znajomość norm ISO/IEC 27002, 27005 oraz 31000 z zakresu bezpieczeństwa informacji, szkoleniowiec z zakresu ustaw i adekwatnych do nich rozporządzeń.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w 2018 roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych uwzgledniające zmiany wynikające z wejścia w życie europejskiego rozporządzenia (RODO). Omawiane przepisy prawa przekazywane są̨ w sposób przystępny, odzwierciedlony praktycznymi przykładami, które pozwalają̨ lepiej zrozumieć́ oraz przyswoić́ krajowe i unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PLAN SZKOLENIA:

1.Kodyfikacja w ramach szeroko rozumianej ochrony danych osobowych:

*rozporządzenie unijne,

*projekt ustawy o ochronie danych osobowych,

*odniesienie do uregulowań branżowych.

2.Znaczenie normy 27001 w kontekście bezpieczeństwa informacji – zapewnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jak przedsiębiorca może wykorzystać zapisy normy 27001 w ramach codziennego zastosowania czy podczas kontroli z organu nadzorczego?

3.Obowiązki Administratora zgodnie z rozporządzeniem unijnym tj.

*co oznacza, że przedsiębiorca ma wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem unijnym,

*co oznacza wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,

*jak będzie wyglądała współpraca z organem nadzoru?

4.Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania lub rejestr kategorii czynności przetwarzania?

5.Podmiot przetwarzający, a Administrator – w jaki sposób regulować stosunki formalnoprawne, by proces przetwarzania danych był zgodny z rozporządzeniem ogólnym?

 

1.Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych u przedsiębiorcy – omówienie przesłanek determinujących konieczność wyznaczenia DPO w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2.Obowiązki, uprawnienia oraz status Inspektora Ochrony Danych – w jakim zakresie DPO może pomóc przedsiębiorcy?

3.Kodeksy postępowania – czym w istocie są?

4.Procedura zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz zgłoszenie faktu naruszenia osobom, których naruszenie dotyczy – praktyczne omówienie zagadnienia.

5.Jak przedsiębiorca powinien przygotować się na kontrolę w zakresie bezpieczeństwa informacji?

6.Środki ochrony prawnej, zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz sankcje wynikające z rozporządzenia ogólnego.

 

1.Jak prawidłowo przedsiębiorca powinien zapewnić prawa osób, wobec których zachodzi proces przetwarzania danych osobowych?

2.Czym w istocie jest i jakie konsekwencje niesie za sobą dla przedsiębiorcy:

*prawo do bycia zapomnianym,

*prawo do ograniczenia przetwarzania,

*prawo do przenoszenia danych,

*prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzanych danych.

3.Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przedsiębiorca przetwarza  - okoliczności, w których należy go spełnić oraz zakres klauzuli obowiązku informacyjnego.

4.Jak prawidłowo pobierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i od kogo – omówienie również pozostałych przesłanek przetwarzania danych osobowych przewidzianych w rozporządzeniu ogólnym.

1.W jakich okolicznościach przedsiębiorca powinien stosować pseudonimizację oraz anonimizację?

2.Szyfrowanie danych osobowych – obowiązek czy dowolność?

3.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

4.Przetwarzanie danych na urządzeniach mobilnych oraz procedury z tym związane.

5.Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1) Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2) Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.

3) Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

4) Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.

5) Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6) Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin