Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img REWIZOR GT - Jelenia Góra

REWIZOR GT - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
kurs krótki
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
480,- zł od osoby,
456,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Rachunkowość wspomagana komputerowo z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego REWIZOR GT

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

 • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych;
 • implementacji i parametryzacji oprogramowania finansowo-księgowego w przedsiębiorstwie,
 • nabycia umiejętności prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem powszechnie dostępnych systemów finansów-księgowych;
 • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji pomocniczych,  w tym ewidencji podatkowych;
 • procedur otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania wybranych sprawozdań i raportów;
 • współpracy systemu finansowo-księgowego z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach;
 • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach finansowo-księgowych.

 

PROWADZĄCY:

WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy rachunkowości i które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w księgowości.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym (sobota/niedziela)

Zajęcia w godz. 9.00-14.45

Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych (3 spotkania po 7 godzin)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Tematyka zajęć

Moduł I. Uruchomienie programu, zakładanie kartotek i modyfikacja planu kont – 4 godziny

 1. Pierwsze uruchomienie programu
 2. Wprowadzanie danych nowego podmiotu
 3. Charakterystyka programu
 4. Ustawianie parametrów i słowników programu
 5. Archiwizacja i przywracanie baz programu
 6. Kartoteki kontrahentów, instytucji, wspólników
 7. Modyfikacja planu kont
 8. Kartoteki powiązane

 

Moduł II. Bilans otwarcia i rozliczanie rozrachunków – 4 godziny

 1. Wprowadzanie bilansu otwarcia
 2. Wprowadzanie rozrachunków w bilansie otwarcia, podłączanie istniejących rozrachunków
 3. Rozliczanie rozrachunków
 4. Obsługa modułów „Dokumenty kasowe” i „Operacje bankowe”

 

Moduł III. Dekretacja dokumentów – 8 godzin

 1. Dekretacja ręczna
 2. Dekretacja z wykorzystaniem pieczęci księgowych
 3. Schematy importu i dekretacji
 4. Automaty przeksięgowań
 5. Praca własna – powtórzenie materiału (dekretowanie i księgowanie wybranych dokumentów księgowych

 

Moduł IV. Zamknięcie roku, zestawienia, sprawozdania, współpraca z innymi programami systemu Insert GT – 5 godzin

 1. Operacje zamknięcia roku
 2. Dodawanie nowego roku obrotowego
 3. Sporządzanie zestawień i sprawozdań
 4. Współpraca z innymi programami systemu Insert GT (Subiekt GT, Gratyfikant GT)

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z

dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO