Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img REWIZOR GT - Jelenia Góra

REWIZOR GT - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Terminy:
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT

Rachunkowość wspomagana komputerowo

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

PROWADZĄCY:

WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

  • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych;
  • implementacji i parametryzacji oprogramowania finansowo-księgowego w przedsiębiorstwie,
  • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji pomocniczych, w tym ewidencji podatkowych;
  • procedur otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania wybranych sprawozdań i raportów;
  • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach finansowo-księgowych.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy rachunkowości i które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w księgowości.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Uruchomienie programu, zakładanie kartotek i modyfikacja planu kont. Razem godzin - 3

1. Wprowadzanie danych nowego podmiotu

2. Ustawianie parametrów i słowników programu

3. Archiwizacja i przywracanie baz programu

4. Kartoteki kontrahentów, instytucji,

5. Plan kont

 

Moduł II. Bilans otwarcia i rozliczanie rozrachunków. Razem godzin - 2

1. Wprowadzanie bilansu otwarcia

2. Wprowadzanie rozrachunków w bilansie otwarcia, podłączanie istniejących

rozrachunków

3. Rozliczanie rozrachunków

 

Moduł III. Dekretacja dokumentów. Razem godzin – 3

1. Dekretacja ręczna

2. Dekretacja z wykorzystaniem pieczęci księgowych

3. Schematy importu i dekretacji

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w księgowości,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

 

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO