Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Program Płatnik od podstaw i sporządzanie dokumentów ZUS - warsztaty komputerowe JELENIA GÓRA

Program Płatnik od podstaw i sporządzanie dokumentów ZUS - warsztaty komputerowe JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PROGRAM PŁATNIK

OD PODSTAW I SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW ZUS

warsztaty komputerowe

 

PROWADZĄCY: PAWEŁ JAKUBAS - Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o specjalności rachunkowość i finanse. Od 2008 roku jest aktywnym trenerem i wykładowcą. Współpracuje w ogólnopolskimi organizacjami szkoleniowymi, wśród których można wymienić: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, czy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Na stałe współpracuje w dwoma biurami rachunkowymi oraz Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie prowadzi ćwiczenia oraz seminaria z zakresu przedsiębiorczości, prawa pracy itp. W trakcie prowadzonych zajęć, szkoleń w przystępny i atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę teoretyczną bazując na praktycznych rozwiązaniach.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze  Jelenia Góra ul. Nowowiejska 3

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Nauka praktycznej obsługi Programu Płatnik i sporządzania dokumentów do ZUS.

Znajomość programu "Płatnik" jest niezbędnym elementem pracy każdego specjalisty zajmującego się problematyką kadrowo-płacową a jego prawidłowa obsługa gwarantuje zmniejszenie liczby korekt składanych do ZUS.

Nasze szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w pracy z programem jak również z tworzeniem dokumentów ZUS i chciałyby tę wiedzę oraz umiejętności poszerzyć a także usystematyzować.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać zasady obsługi programu Płatnik, osób posługujących się programem  w rozliczeniach z ZUS, a także wszystkich chętnych mających podstawową wiedzę z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach w czasie, których uczestnicy poznają sam program Płatnik oraz zasady prawidłowego przygotowywania dokumentów do ZUS, a także dowiedzą się o najczęstszych błędach jakie popełniają płatnicy składek przekazując nieprawidłowo przygotowane dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1 Wprowadzanie danych płatnika        

              *Kartoteka płatnika

              * Parametry płatnika

              * Procent na ubezpieczenie wypadkowe

              * Potwierdzanie danych płatnika w ZUS

2 Rejestry ubezpieczonych       

              * Kartoteka ubezpieczonego

              * Parametry ubezpieczonego

              * Potwierdzenie danych ubezpieczonego w ZUS

3 Dokumentacja zgłoszeniowa 

  * Tworzenie dokumentów ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA z poziomu rejestru ubezpieczonych

              * Tworzenie dokumentów ZUA , ZZA, ZCNA, ZWUA z poziomu dokumentów

              * Tworzenie zestawów do wysyłki

              * Przesyłanie dokumentacji do ZUS

              * Potwierdzenia i raporty z ZUS

4 Dokumentacja rozliczeniowa 

 * Tworzenie dokumentów RCA, RZA, RSA, DRA z różnych poziomów (rejestry ubezpieczonych, dokumenty)

             * Komplety korygujące

             * Komplety rozliczeniowe

             * Importowanie dokumentów z programów kadrowo – płacowych

             * Statury i weryfikacja dokumentów

             * Tworzenie zestawów do wysyłki

             * Przesyłanie dokumentacji do ZUS

             * Potwierdzenia i raporty z ZUS

5 Pozostałe funkcje programu  

             * Tworzenie dokumentów IRIM

             * Tworzenie ZUS IWA

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1) Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania Programu Płatnik.

2) Nabycie umiejętności niezbędnych do comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń   Społecznych.

3) Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

4) Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO