Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów od podstaw - I Stopień JELENIA GÓRA

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów od podstaw - I Stopień JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD PODSTAW  - I STOPIEŃ

 

PROWADZĄCY: JOLANTA KICA – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów.

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1)         Podmioty uprawnione a podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

2)         Budowa podatkowej księgi. Objaśnienia do podatkowej księgi. Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

3)         Dowody księgowe. Dokumentowanie przychodów i kosztów;

4)         Ewidencje związane z prowadzoną księgą przychodów i rozchodów;

5)         Wynagrodzenia pracownicze;

6)         Składniki majątku prywatnego wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza prowadzona w mieszkaniu podatnika;

7)         Spis z natury. Zasady sporządzania i wyceny;

8)         Zamknięcie księgi. Ustalenie dochodu podatnika z uwzględnieniem różnic remanentowych w trakcie i na koniec roku podatkowego.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Nabycie wiedzy oraz umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO