Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - II Stopień JELENIA GÓRA

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - II Stopień JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II STOPIEŃ

 

PROWADZĄCY: JOLANTA KICA – doradca podatkowy, aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.30.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1)         Przychody ujmowane w podatkowej księdze, dotacje, rabaty, nieodpłatne świadczenia, moment powstania przychodu z działalności, przychody zwolnione i wyłączone z opodatkowania, przychód z tzw. odpłatnego zbycia;

2)         Koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, metoda memoriałowa i uproszczona, dzień poniesienia kosztu, koszty ujmowane na zasadach szczególnych;

3)         Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport, transakcje z podmiotami krajowymi z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, inne transakcje;

4)         Ewidencje związane z prowadzeniem podatkowej księgi: ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, ewidencje przebiegu pojazdu, ewidencja zwrotów, ewidencja pomyłek w kasie rejestrującej. Samochody wykorzystywane przy prowadzeniu działalności;

5)         Podróże służbowe w kraju i za granicą.

6)         Wynagrodzenia, umowy i składki ZUS. Ewidencje pracownicze;

7)         Zamknięcie księgi. Spis z natury. Ustalenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych;

8)         Likwidacja działalności gospodarczej. Przekazanie składników majątku na potrzeby prywatne podatnika, sprzedaż polikwidacyjna majątku wykorzystywanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO