Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatkowa księga przychodów i rozchodów - I stopień WROCŁAW

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - I stopień WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
25-09-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dodatkowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

PROGRAM:

Plan nauczania:

 1. KPIR a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości,
 2. podmioty prowadzące KPiR,
 3. metody i zasady prowadzenia KPIR,
 4. procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi,
 5. zasady zapisu w KPIR,
 6. rodzaje dokumentacji podatkowej,
 7. przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą,
 8. ewidencje dodatkowe: podatek VAT,
 9. sporządzenie spisu z natury, zasady wyceny zapasów, dokumentacja,
 10. rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy: rodzaje opodatkowania podatkiem dochodowym, metody wpłacania zaliczek, zakończenie roku podatkowego, wyliczenie dochodu, deklaracje podatkowe: PIT i VAT,
 11. rozliczenia z ZUS: obowiązki wobec ZUS przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników,
 12. likwidacja działalności gospodarczej,

 

 ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Szkolenie poprowadzi Marta Stanisławska  – doradca podatkowy.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu. Doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w rodzinnej kancelarii doradztwa podatkowego i biurze rachunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie stosowania prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych oraz podatku VAT, a także kreatywnej księgowości. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, prawa gospodarczego oraz podatków i rachunkowości.

 

 DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO