Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 Praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

 

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży budowlanej i deweloperskiej.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.

 1. Jak działał mechanizm rozliczenia VAT po 1 stycznia 2017 r.
 2. Definicja „Podwykonawcy” w praktyce
 3. Szczegółowa analiza załącznika nr 14 do ustawy o VAT

II. Analiza interpretacji MF w zakresie sposobu rozpoznania „podwykonawcy”, „generalnego wykonawcy” oraz „Inwestora”, w tym:

 1. Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego?
 2. Czy wykonując usługi na rzecz dewelopera jestem podwykonawcą?
 3. A gdy usługa ta służy deweloperowi do wykończenia nieruchomości pod klucz?
 4. Czy realizując usługi budowlane na rzecz właściciela nieruchomości zawsze jestem generalnym wykonawcą?
 5. A co gdy właściciel taką nieruchomość będzie wynajmował?
 6. Naprawy gwarancyjne – kto jest podwykonawcą w takim procesie?
 7. Konsorcja

III. Analiza interpretacji MF w zakresie usług złożonych:

 1. Dostawa materiałów wraz z montażem
 2. Dostawa materiałów wraz z montażem, gdy wartość materiałów jest przeważająca
 3. Wykonanie usługi budowlanej z odrębną dostawą niezbędnych materiałów
 4. Dostawa betonu z wynajmem pompy lub bez
 5. Usługi projektowe wraz z usługą budowlaną
 6. Usługi instalacyjne wraz z usługą budowlaną
 7. Usługi serwisowe i pomiarowe wraz z usługą budowlaną

IV. Analiza stanowiska GUS w świetle interpretacji MF w zakresie usług innych niż typowo budowlane:

 1. Wynajem sprzętu budowlanego
 2. Udostępnienie pracowników
 3. Usługi dodatkowe, w tym: usługi specjalistyczne, pomiary, analizy itp.
 4. Bieżące naprawy
 5. Naprawa na terenie budowy
 6. Naprawa w warsztacie
 7. Usługi uszlachetniania towaru
 8. Usługi transportowe, np. wywozu piasku z budowy
 9. Wiele innyCH

V. Jak korygować błędnie rozliczone usługi?

 1. Zmiana sposobu opodatkowania na odwrotne obciążenie – czy znamy wszystkie konsekwencje?
 2. Zmiana sposobu opodatkowania na zasady ogólne – możliwe konsekwencje…
 3. Korekta zwiększająca, a sposób ujęcia
 4. Korekta zmniejszając – sposób rozliczenia
 5. Rozliczenie zaliczki na poczet usług budowanych

VI. Jak minimalizować ryzyko i odpowiedzialność za błędy w zakresie odwrotnego obciążenia?

VII. Odwrotne obciążenie a zapisy umów, zamówień, zleceń itp.:

 1. Na co zwrócić uwagę?
 2. Jakie zapisy powinny być istotne dla podwykonawcy?
 3. A jakie kwestie powinny być ważne dla generalnego wykonawcy?
 4. Czy Inwestor również musi o czymś pamiętać?
 5. Wskazanie numeru PKWiU na fakturze na pewno jest przydatne, ale jak skłonić do tego wystawcę faktury?

VIII. Obowiązek podatkowy w branży budowlanej i deweloperskiej

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości.
 2. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.
 3. Pozostałe problemy praktyczne.

IX. WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży budowlanej i deweloperskiej.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635