Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ I DEWELOPERSKIEJ - Jelenia Góra

PODATEK VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ I DEWELOPERSKIEJ - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PODATEK VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ I DEWELOPERSKIEJ praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

 

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży budowlanej i deweloperskiej.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.          Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.

1)         Jak działał mechanizm rozliczenia VAT po 1 stycznia 2017 r.

2)         Definicja „Podwykonawcy” w praktyce

3)         Szczegółowa analiza załącznika nr 14 do ustawy o VAT

II.        Analiza interpretacji MF w zakresie sposobu rozpoznania „podwykonawcy”, „generalnego wykonawcy” oraz „Inwestora”, w tym:

1)         Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego?

2)         Czy wykonując usługi na rzecz dewelopera jestem podwykonawcą?

3)         A gdy usługa ta służy deweloperowi do wykończenia nieruchomości pod klucz?

4)         Czy realizując usługi budowlane na rzecz właściciela nieruchomości zawsze jestem generalnym wykonawcą?

5)         A co gdy właściciel taką nieruchomość będzie wynajmował?

6)         Naprawy gwarancyjne – kto jest podwykonawcą w takim procesie?

7)         Konsorcja

III.       Analiza interpretacji MF w zakresie usług złożonych:

1)         Dostawa materiałów wraz z montażem

2)         Dostawa materiałów wraz z montażem, gdy wartość materiałów jest przeważająca

3)         Wykonanie usługi budowlanej z odrębną dostawą niezbędnych materiałów

4)         Dostawa betonu z wynajmem pompy lub bez

5)         Usługi projektowe wraz z usługą budowlaną

6)         Usługi instalacyjne wraz z usługą budowlaną

7)         Usługi serwisowe i pomiarowe wraz z usługą budowlaną

IV.       Analiza stanowiska GUS w świetle interpretacji MF w zakresie usług innych niż typowo budowlane:

1)         Wynajem sprzętu budowlanego

2)         Udostępnienie pracowników

3)         Usługi dodatkowe, w tym: usługi specjalistyczne, pomiary, analizy itp.

4)         Bieżące naprawy

5)         Naprawa na terenie budowy

6)         Naprawa w warsztacie

7)         Usługi uszlachetniania towaru

8)         Usługi transportowe, np. wywozu piasku z budowy

9)         Wiele innyCH

V.        Jak korygować błędnie rozliczone usługi?

1)         Zmiana sposobu opodatkowania na odwrotne obciążenie – czy znamy wszystkie konsekwencje?

2)         Zmiana sposobu opodatkowania na zasady ogólne – możliwe konsekwencje…

3)         Korekta zwiększająca, a sposób ujęcia

4)         Korekta zmniejszając – sposób rozliczenia

5)         Rozliczenie zaliczki na poczet usług budowanych

VI.       Jak minimalizować ryzyko i odpowiedzialność za błędy w zakresie odwrotnego obciążenia?

VII.      Odwrotne obciążenie a zapisy umów, zamówień, zleceń itp.:

1)         Na co zwrócić uwagę?

2)         Jakie zapisy powinny być istotne dla podwykonawcy?

3)         A jakie kwestie powinny być ważne dla generalnego wykonawcy?

4)         Czy Inwestor również musi o czymś pamiętać?

5)         Wskazanie numeru PKWiU na fakturze na pewno jest przydatne, ale jak skłonić do tego wystawcę faktury?

VIII.    Obowiązek podatkowy w branży budowlanej i deweloperskiej

1.         Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości.

2.         Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.

3.         Pozostałe problemy praktyczne.

IX.       WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży budowlanej i deweloperskiej.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO