Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT - Jelenia Góra

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT – NIEKOŃCZĄCY SIĘ PROBLEM PODATNIKÓW

 

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia”, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa (również w odniesieniu do zasad stosowania ww. mechanizmu od 1 stycznia 2017).

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.          Sytuacje w których występuje „odwrotne obciążenie”:

1.         Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

a.         definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT):

•           kiedy dochodzi do WNT?

•           czy każdy zakup towarów od podatnika unijnego to WNT?

•           czy zakup od osoby fizycznej z UE to WNT?

•           czy przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE to WNT?

•           czy przemieszczenie towaru importowanego w innym kraju UE to WNT?

•           nabycie w ramach sprzedaży wysyłkowej towaru od podmiotów z siedzibą w UE z polskim NIP, statusem podatnika VAT czynnego i polską stawką podatku VAT – czy to zakup krajowy czy WNT? – pułapki w rozliczeniu podatku VAT

•           przemieszczenia towarów, które nie stanowią WNT – wyjątki,

•           zakończenie transportu przy WNT w kraju innym niż Polska – dotkliwe konsekwencje podatkowe,

b.         obowiązek podatkowy przy WNT:

•           moment powstania obowiązku podatkowego a faktyczny moment dostawy towarów,

•           faktura zaliczkowa a moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT,

c.         podstawa opodatkowania przy WNT:

•           jakie elementy, oprócz ceny nabycia, wchodzą do podstawy opodatkowania przy WNT?

•           kiedy koszty transportu, opakowania itp. stanowią podstawę opodatkowania WNT?

•           korekty WNT na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów unijnych,

•           kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania WNT.

d.         WNT a obowiązek rejestracji do VAT-UE:

•           czy brak rejestracji do VAT-UE zwalnia z obowiązku wykazania WNT?

•           zaliczka na WNT – czy powstaje obowiązek podatkowy?

•           WNT a podatnicy zwolnieni – kiedy podatnik zwolniony musi wykazać WNT i zarejestrować się do VAT-UE?

•           wykazywanie WNT w JPK_VAT – jak organy podatkowe weryfikują JPK_VAT z informacją VAT-UE?

•           czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem WNT?

2.         Nabycie usług od podatników zagranicznych – import usług

a.         miejsce opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym:

•           ogólna zasada z art. 28b - miejsce siedziby lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce opodatkowania świadczenia usługi,

•           fizyczne miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania usługi -  czy ma znaczenie?

•           nabycie usługi związanej z nieruchomością a miejsce i sposób opodatkowania – kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?

•           usługi transportu towarów a „odwrotne obciążenie”,

•           usługi transportu osób a „odwrotne obciążenie”,

•           kiedy nabycie towaru jest importem usługi – szczególne przypadki?

•           inne usługi dla których miejsce opodatkowania jest inne niż wynikające z art. 28b – kiedy dochodzi  do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?

b.         podatkowy status usługobiorcy a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia”:

•           pojęcie podatnika dla celów określenia miejsca świadczenia usług – kluczowe dla określenia obowiązku importu usług,

•           kiedy usługobiorca wykazuje „odwrotne obciążenie”?

•           czy podatnicy zwolnieni muszą wykazywać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług od podmiotów zagranicznych?

•           zakup usługi pod podatnika zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – czy wykazać „odwrotne obciążenie”?

•           czy kupując usługi od podmiotów zagranicznych należy się rejestrować do VAT-UE?

c.         obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy nabyciu usług na zasadach „odwrotnego obciążenia”:

•           kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

•           zaliczka na usługę świadczoną przez kontrahenta zagranicznego a „odwrotne obciążenie”

•           brak faktury a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania,

•           kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania importu usług,

•           podstawa opodatkowania przy nabyciu towarów będących jednocześnie importem usług?

•           czy wykazywać import usług w przypadku posiadania faktur od kontrahentów zagranicznych gdy wartość usługo została wliczona do wartości towaru przy imporcie lub WNT?

•           jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M.

•           wykazywanie importu usług w JPK_VAT,

•           czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem importu usług?

•           korekty podstawy opodatkowania przy imporcie usług na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

3.         Nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych

a.         kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

•           dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

•           nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

•           nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

•           nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

•           czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

•           nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b.         „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

•           zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

•           podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (transport, opakowania, opłaty itp.),

•           podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (np. transport i inne usługi) gdy nabywca towarów posiada odrębne faktury na zakup tych usług?,

•           kurs walutowy przy ustaleniu podstawy opodatkowania,

•           jak wykazać nabycie towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium kraju w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M oraz w JPK_VAT?,

•           czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towaru na terytorium kraju od zagranicznego kontrahenta?

•           korekty podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

4.         Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,

a.         kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów z załącznika 11?

•           nabycie towarów z załącznika nr 11 od podatnika zwolnionego lub od kontrahenta zagranicznego – czy dochodzi do odwrotnego obciążenia?

•           czy podatnik VAT zwolniony ma obowiązek wykazać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów załącznika 11?

•           nabycie elektroniki – jak rozumieć limit łącznej wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 20 000 zł?

b.         „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów z załącznika 11 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

•           moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu towarów z załącznika nr 11,

•           nabycie towarów z załącznika nr 11 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”,

•           zaliczka na dostawę towarów z załącznika nr 11 a obowiązek podatkowy?

•           podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów z załącznika 11 (np. transport i inne usługi) – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?,

•           korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?

5.         Nabycie usług budowlanych od „podwykonawcy” – złącznik nr 14

a.         kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu usług z załącznika 14?

b.         czy obowiązek dotyczy podatników VAT zwolnionych?

c.         kto odpowiada za klasyfikację PKWiU usługi w celu klasyfikacji do załącznika nr 14 – dostawca czy nabywca?

d.         problemy z definicją podwykonawcy dla celów rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – brak definicji ustawowej – wyjaśnienia Ministra Finansów rozbieżne z wyrokami sądów,

c.         „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług z załącznika 14 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

•           moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu usług z załącznika nr 14,

•           nabycie usług z załącznika nr 14 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”,

•           zaliczka na usługi z załącznika nr 14 a obowiązek podatkowy?

•           podstawa opodatkowania a świadczenia złożone przy dostawie usług z załącznika 14 – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?,

•           korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?

II.        Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.

1.         Moment odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

a.         warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

•           podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” a prawo do odliczenia – błędy popełniane przez wystawców – skutki dla nabywców,

•           prawidłowe dokumentowanie „odwrotnego obciążenia”,

b.         moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”,

c.         dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem” – czy konieczna jest faktura?

2.         Kontrowersyjne zasady karania podatników (nabywców) za nieprawidłowe wykazanie transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego – pierwsze orzeczenia sądów.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia”.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO