Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Lista płac 2018 r. - Jelenia Góra

Lista płac 2018 r. - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

Lista płac 2018 r.  – szkolenie aktualizujące wiedzę

 

Cele szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac, chcących usystematyzować, uzupełnić i  zaktualizować posiadana wiedzę.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów płac, zajmujących się problematyką płacową ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń i rozliczanie płac.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Forma szkolenia:

1)         wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

2)         ćwiczenia warsztatowe

3)         analiza przypadków

 

Program szkolenia:

 

1.         Składki ZUS – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2018r.

2.         Zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania w 2018r.

3.         Nowe limity zwolnień podatkowych w 2018r.

4.         Minimalne wynagrodzenie w 2018r. i zmiany związane ze podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia

5.         Ustalanie kwoty wynagrodzenia za pracę w stałej miesięcznej wysokości w razie zatrudnienia przez część miesiąca

- zwolnienie lekarskie tylko na wszystkie dni robocze

- zwolnienie lekarskie tylko na dni wolne od pracy

6.         Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

7.         Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej i zasady wypłaty wynagrodzeń

8.         Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń w 2018r. i potrącenia z zasiłków w 2018r.

9.         Najnowsze wyjaśnienia PIP, MPRiPS, OSN dot. naliczania wynagrodzeń, m.in.

- zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek po ustaniu zatrudnienia

- obliczanie kwoty wynagrodzenia urlopowego w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę

 

Efekty kształcenia:

­           zdobycie i doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu naliczania wynagrodzeń i rozliczania list płac

­           umiejętność swobodnego poruszania się po obowiązujących przepisach prawa z zakresu naliczania wynagrodzeń,

­           umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

­           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia |MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 z późniejszymi zmianami).

 

Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Lipowska - prawnik, specjalista prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace. Od blisko 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników i pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Udziela porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Posiada szeroką wiedzę nt. zagadnień kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych połączoną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO