Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej - Jelenia Góra

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
30-09-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

PROWADZĄCY: dr MAREK WIERZBIŃSKI – Certyfikowany księgowy, który przedkłada działanie ponad księgowanie; specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych; prezes zarządu KR Bene, adiunkt w Katedrze controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych tematami w programie nauczania. 

 

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

 

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę - case study oraz prezentacja zawierające elementy teoretyczne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

  1. Istota spółki komandytowej i spółki z o.o. spółki komandytowej.
  2. Ubezpieczenia społeczne i zatrudnienie wspólników.
  3. Podatek dochodowy w spółce z o.o. spółce komandytowej – opodatkowanie wspólników.
  4. PCC w spółce z o.o. spółce komandytowej.
  5. Księgi rachunkowe spółki z o.o.
  6. Księgi rachunkowe w spółce z o.o. spółce komandytowej.
  7. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

  1. Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej działania spółek kapitałowych  w ujęciu prawa handlowego, podatkowego i bilansowego.
  2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO