Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Korekty ZUS i zmiany w Platformie Usług Elektronicznych - warsztaty komputerowe WROCŁAW

Korekty ZUS i zmiany w Platformie Usług Elektronicznych - warsztaty komputerowe WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
2018-03-01
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Korekty ZUS i zmiany w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w związku z wprowadzeniem E-składki od 2018r. – warsztaty komputerowe.

CEL:

Celem szkolenia jest kompleksowe przybliżenie problematyki korygowania dokumentów ZUS wraz z zasygnalizowaniem zmian jakie zostały wprowadzone na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w związku ze zmianą sposobu księgowania składek w ZUS od 2018r. Mimo, że temat korygowania dokumentów ZUS wydaje się znany to jednak wielu płatników ma nadal ogromne problemy ze skorygowaniem dokumentów ubezpieczeniowych szczególnie za lata 1999-2007. ZUS coraz częściej za opieszałość w korygowaniu dokumentów straszy płatników karami finansowymi, które może wymierzyć zgodnie
z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o konkretne przykłady dzięki czemu uczestnicy będą mogli  się dowiedzieć jak w praktyce radzić sobie z konkretnymi problemami
w prawidłowym przygotowaniu dokumentów korygujących.

 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów korygujących w programie Płatnik, zarówno tych początkujących jak również doświadczonych w pracy w programie.

 

PROGRAM:

1. Zmiany w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) od 2018r. w związku
z wprowadzeniem E-składki:

- gdzie płatnik na PUE może znaleźć informację o swoim Numerze Rachunku Składkowego ( NRS)?

- udostępnienie na PUE komunikatu w formie popup o indywidualnym numerze rachunku składkowego 

- zmiana wyglądu zakładki „Należne składki i wpłaty”

- udostępnienie nowych zakładek „Salda bieżące” oraz „Podział wpłat”,

- jak czytać i interpretować informacje na PUE związane z nowym sposobem księgowania wpłat na koncie płatnika po 1 stycznia 2018r.?

2. Kiedy korekty ZUS się przedawniają?

3. Analiza zawiadomienia WDR i zawiadomienia „ z krzyżykami” – ćwiczenie praktyczne

4. Kiedy można zastosować kod tytułu ubezpieczenia 5000 w korygowanych dokumentach rozliczeniowych i dlaczego jest on tak wyjątkowy?

5. Porządkowanie okresów ubezpieczenia pracownika/zleceniobiorcy na podstawie danych z Rejestru Ubezpieczonych ( warsztat)

- błędy w datach podlegania do ubezpieczeń,

- błędny kod/kody tytułu do ubezpieczenia,

- niezgodności w schemacie podlegania do składek – zleceniobiorca
- niezgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, raport RCA rozliczony z naliczeniem składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

- ubezpieczony zgłoszony z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia w nakładających się okresach czasowych.

6. Do czego służy formularz KOA i jak go prawidłowo wypełnić? Kiedy należy użyć KOA? – ćwiczenie praktyczne

7. Korygowanie dokumentów ZUS w związku z błędnym ustaleniem oskładkowania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z powodu:

- błędnego ustalenia podlegania do ubezpieczeń ( składka zdrowotna zamiast obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego),

- błędnego zgłoszenia w zakresie podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

- uznania przez PIP umowy zlecenia za umowę o pracę.

8. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w przypadku zgonu ubezpieczonego ( warsztat).
9. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego tzw. „trzydziestokrotności” ( warsztat):

- korygowanie dokumentów rozliczeniowych w związku z poinformowaniem płatnika przez ZUS o przekroczeniu 30-krotności ( informacja pisemna z ZUS bądź komunikat o błędzie w IPP),

- korygowanie deklaracji i raportów rozliczeniowych w przypadku podania przez ubezpieczonego błędnej informacji o przychodzie,

- korygowanie dokumentów rozliczeniowych z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,

- obliczanie kwoty zwrotu składek.

10. Korygowanie deklaracji rozliczeniowej i raportów w przypadku nadpłaty wynagrodzenia ( warsztat):

- zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika -„minusowa podstawa” i składki na liście płac.

11. Korygowanie świadczeń i zasiłków na raporcie RSA ( warsztat):

- uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy – zmiana kwalifikacji zasiłku chorobowego na zasiłek wypadkowy,

- zakwestionowanie przez ZUS wypadku przy pracy i zwrot zasiłku wypadkowego,

- wypłacenie zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia chorobowego wraz z korektą wysokości wypłaconego zasiłku i okresu za który został wypłacony zasiłek,

- skrócenie okresu przerwy w opłacaniu składek,

- usuwanie okresów przerw w opłacaniu składek z raportów RSA ( kody przerw 151,121 itd.).

- korekta kodu tytułu ubezpieczenia na raporcie RSA.

12. Korekta raportów rozliczeniowych za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym ( składki finansowane są z budżetu państwa), która w trakcie miesiąca miała inny tytuł do ubezpieczeń  – zastosowanie kodu przerwy 350.
13. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych korygujących na podstawie dokumentów wysłanych lub kompletów rozliczeniowych z ZUS – wady i zalety obu rozwiązań.
14. Na DRA program wylicza zbyt wysokie składki – jak szukać błędu? 
15. Błędnie wyliczone składki - zaokrąglenia składek, co robić z tymi „groszami”?
16.  Jakie sankcje może zastosować ZUS wobec płatnika składek, który nie wywiązuje się z obowiązku korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.
17. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sobieszczańska niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną  z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie dziennym.

Zajęcia odbędą się w godz. 9.00 - 14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Kurs realizowany w dniu: 01.03.2018 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 z późniejszymi zmianami).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin