Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kompendium zmian w ubezpieczeniach społecznych 2018 JELENIA GÓRA

Kompendium zmian w ubezpieczeniach społecznych 2018 JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

KOMPENDIUM ZMIAN W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 2018

E-składka, zmiany w programie Płatnik i PUE, E-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie

 

Szkolenie poprowadzi:

Katarzyna Sobieszczańska - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.30.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

• zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń wprowadzanymi w 2018r.,

• poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych,

• nabycie umiejętności praktycznych w stosowaniu obowiązujących przepisów,

• dzielenie się widzą i doświadczeniem w zakresie omawianej tematyki.

Uczestnicy szkolenia:

• osoby zajmujące się rozliczaniem składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

• osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające samodzielnie swoje składki w ZUS,

• specjaliści ds. kadr i płac,

• księgowi,

• pracownicy i właściciele biur rachunkowych zajmujący się doradztwem w zakresie ubezpieczeń ZUS dla swoich klientów,

• Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Program kursu:

1.         E-składka – nowy sposób opłacania składek ZUS od 2018r.

a) Na czym polegają zmiany w opłacaniu składek ZUS wprowadzone od 1 stycznia 2018r.

b) W jaki sposób płatnik może zweryfikować prawidłowość swojego rachunku NRS?

c) Jak prawidłowo wypełnić przelew wysyłając składki do ZUS?

d) Jak zmieniły się zasady rozliczania i księgowania składek na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe od 1 stycznia 2018r. (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP) – na czym polega procentowy podział składki?

e) W jaki sposób płatnik składek może kontrolować czy składki są prawidłowo księgowane na jego koncie w ZUS?

f) Jakie praktyczne problemy mogą spotkać płatników składek po zmianie sposobu księgowania składek przez ZUS?

g) Konsekwencje wprowadzenia E-składki – utrata prawa do zasiłków w przypadku osób podlegających do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, utrata ciągłości ubezpieczenia przez osoby opłacające składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

h) Co powinien zrobić ubezpieczony w przypadku wygaśnięcia ciągłości ubezpieczenia chorobowego lub dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

2. Zmiany w programie Płatnik 10.01.001 w związku z wprowadzeniem E-składki od 1 stycznia 2018r.

a) Usunięcie z programu dotychczasowych numerów kont bankowych ZUS na które płatnicy wpłacali składki do 31 grudnia 2017r.

b) Wprowadzenie w kartotece płatnika miejsca na nowy indywidulany Numer Rachunku Składkowego - pobieranie informacji o rachunku bankowym do programu Płatnik

c) Usunięcie możliwości generowania przelewów składek ZUS

d) Inne zmiany w programie Płatnik zaplanowane na rok 2018.

3. Zmiany w wystawianiu zaświadczeń o niezaleganiu.

4. Zmiany w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w związku z wprowadzeniem E-składki od 1 stycznia 2018r.

a) udostępnienie komunikatu w formie popup o indywidualnym numerze rachunku składkowego

b) gdzie płatnik składek może znaleźć informację o swoim nowym rachunku składkowym na PUE?

c) udostępnienie nowych zakładek „Salda bieżące” oraz „Podział wpłat”,

d) zmiana wyglądu zakładki „Należne składki i wpłaty”

e) jak czytać i interpretować informacje na PUE związane z nowym sposobem księgowania wpłat na koncie płatnika po 1 stycznia 2018r.?

5. E-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie.

a) Czym różni się E-ZLA od dotychczasowych zaświadczeń o niezdolności do pracy?

b) Jakie są korzyści i zagrożenia z wprowadzenia nowych elektronicznych zwolnień

lekarskich?

c) Nowe papierowe formy zwolnień lekarskich.

d) Zmiana w sposobie korygowania zwolnień lekarskich po wprowadzeniu E-ZLA

e) Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE:

• Co zrobić by otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zwolnienia na Platformę Usług Elektronicznych?

• W jaki sposób można pobrać zwolnienie lekarskie z PUE?

• Czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?

• Jakie rodzaje statusów mogą mieć zwolnienia lekarskie na PUE.

• W jaki sposób pracodawca może złożyć wniosek do ZUS o skontrolowanie zwolnienia lekarskiego?

f) Problemy praktyczne związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich:

•Co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?

•Jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?

• Pracownik chce wrócić szybciej do pracy – jak dokonać skrócenia zwolnienia lekarskiego wystawionego elektronicznie?

g) Zmiany w dokumentacji zasiłkowej w związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich ( E-ZLA)

h) Czy od 1 lipca 2018r. wszyscy płatnicy składek muszą uruchomić dostęp do PUE?

i) Zasady wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich za okresy wsteczne.

6. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie

• poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych,

• poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych,

• umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

• umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO