Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Język angielski w księgowości i finansach WROCŁAW

Język angielski w księgowości i finansach WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
10-10-2019
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
820,- zł od osoby,
780,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CEL:

Celem kursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego z zakresu księgowości i finansów.

Kurs skierowany jest do pracowników służb finansowych oraz szerokiego grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne oraz znajomość profesjonalnej terminologii w języku angielskim. Ponadto osoby te winny posiadać co najmniej wykształcenie średnie, uznawać potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumieć istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych pozwalających na sprawną i efektywną komunikację w języku angielskim w środowisku pracy księgowego i finansisty.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie wykłado-konwersatorium.    

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

 PROGRAM:

 

1.       

Sporządzanie raportów rocznych i sprawozdań finansowych:

- zawartość raportów rocznych i struktura sprawozdań finansowych

2.       

Aktywa bilansu:

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały

Aktywa bilansu:

- zapasy i należności

3.       

Pasywa bilansu:

- kapitały, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.       

Rachunek zysków i strat:

- przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne

Rachunek zysków i strat:

- koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne

5.       

Rachunek zysków i strat:

- przychody i koszty finansowe

Rachunek przepływów pieniężnych:

- przepływy operacyjne, przepływy inwestycyjne, przepływy finansowe

Zestawienie zmian w kapitale własnym:

- kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy

 

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym w ramach 5 spotkań po 4 godziny.   

Zajęcia w godz. 16.00-19.15.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych.

Kurs realizowany 10.10; 14.10; 17.10; 21.10; 24.10.2019

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest:

- obecność w 80%  na zajęciach dydaktycznych,

- zaliczenie egzaminu w formie testu.

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Szkolenie poprowadzi:  dr GRZEGORZ WARZOCHA -  doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stypendysta ESC Tours. W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o., od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Biegły rewident dysponujący ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. To również wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA i autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO