Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Jednolity Plik Kontrolny z uwzględnieniem zmian w 2018 roku JELENIA GÓRA

Jednolity Plik Kontrolny z uwzględnieniem zmian w 2018 roku JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
330,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY z uwzględnieniem zmian w 2018 roku

okresy rozliczeniowe, przekazywanie, weryfikacja, odpowiedzialność, zmiany w zakresie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej

 

Wykład prowadzi: ANNNA MICHALAK - Doradca podatkowy od lipca 2014 r., podatkami zajmuje się od lipca 2011 r. Doświadczenie zdobyła w TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K. (Grupa Impel), GIA Goldenstein International Advisors Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i podatków dochodowych. W doradztwie podatkowym najbardziej podoba jej się możliwość rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawnopodatkowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.30.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących ujednoliconej formy elektronicznej plików o formacie strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy i kontrahenci podatników będą obowiązani przekazać dane na żądanie organu podatkowego.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w księgowości, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, doradców podatkowych, informatyków oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi aspektami JPK.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Plan szkolenia:

   

1.            Jednolity Plik Kontrolny – cel wprowadzenia JPK - do czego organom podatkowym potrzebny jest JPK?

2.            Rodzaje struktur JPK oraz omówienie zakresu danych zawartych w poszczególnych strukturach:

a)            księgi rachunkowe,

b)           wyciągi bankowe,

c)            magazyn,

d)           ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

e)           faktury VAT,

f)            podatkowa księga przychodów i rozchodów,

g)            ewidencja przychodów.

3.            Odpowiedzialność porządkowa oraz karno-skarbowa związana z niedostarczeniem JPK.

4.            Rozszerzona odpowiedzialność podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe od 1 stycznia 2016 r.

5.            Zmiany dotyczące czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

 

6.            JPK_VAT JAKO INFORMACJA PODATKOWA - ASPEKTY PRAWNE i PRAKTYCZNE:

a)            przekazywanie JPK_VAT - wątpliwości prawne i praktyczne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.

b)           zawartość struktury JPK_VAT(2), zmiany planowane w strukturach.

c)            walidacja i wykorzystanie struktur JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów.

d)           JPK_VAT jako narzędzie kontroli podatników.

e)           konsekwencje błędów i nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT.

 

7.            STRUKTURY JPK DOSTARCZANE NA ŻĄDANIE ORGANÓW PODATKOWYCH:

a)            podstawa prawna żądania struktur przez organy podatkowe.

b)           okresy rozliczeniowe a JPK.

c)            JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB - praktyczne aspekty struktur omówione pod kątem: zawartości merytorycznej - pola obowiązkowe, nieobowiązkowe, opcjonalne, rodzaje pól danych; źródła danych eksportowanych do poszczególnych struktur; problemów które mogą wystąpić w związku z aktualizacją informacji w bazach danych oraz wykorzystania różnych programów i baz danych; prezentacji informacji zawartych w strukturach w odniesieniu do danych zawartych w programów księgowych; zakresu ewentualnych żądań organu podatkowego w kontekście możliwości eksportu tych danych z programów księgowych; prezentacji w strukturach dokumentów wystawianych i otrzymywanych w różnych walutach; możliwości przerzucenia generowania niektórych struktur na inne podmioty (dot. JPK_WB).

 

8.            Raporty dobowe JPK_WB

 

9.            SPLIT PAYMENT:

a)            podzielona płatność - nowela VAT 2018 w Polsce. Dobrowolna czy obowiązkowa? Jak się przygotować?

Co tak naprawdę się zmieni w firmie? Co podatnik może zyskać dzięki split payment?

b)           rachunek VAT. Jak otworzyć rachunek VAT? Co to jest „dedykowany komunikat przelewu”? Czy każdy bank komercyjny będzie obsługiwał rachunek VAT? Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu split payment? W jaki sposób kontrahent opłacać będzie faktury? Do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT? Czy można skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT? Egzekucja

z rachunku VAT.

c)            odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.

d)           formy płatności transkacji handlowych a split payment.

e)           zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment.

f)            podzielona płatność w systemie prawa:

g)            wykreślenie firmy z rejestru podatników VAT czynnych a split payment.

 

10.          ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)    poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ujednoliconej formy elektronicznej plików, w której podatnicy i kontrahenci podatników będą obowiązani przekazać dane na żądanie organu podatkowego,

2)    umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)    umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO