Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - weekendowy WROCŁAW

III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - weekendowy WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
BRAK MIEJSC
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
4160,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
1400,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1390,- płatne w trakcie kursu;
1370,- płatne w trakcie kursu.
brak miejsc

III stopień CERTYFIKACJI ZAWODU

Kurs dla kandydatów na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 121101, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

      - zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia        (certyfikat SKwP) lub

      - zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub

      - certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez MF lub

      - tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia lub

      - tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

d)rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

WYKŁADY PROWADZĄ: wysokiej klasy wykładowcy z wielu specjalności, praktycy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

 

Ramowy program kursu obejmuje 204 godziny wykładowe w tym egzamin

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza

Moduł IX Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

Moduł X Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

 

 ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych.

 Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: główny księgowy - kod zawodu 121101 we Wrocławiu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

 

Miejsce kursu: WROCŁAW

Zajęcia: sobota/niedziela, co  2 tygodnie, w godz. 9.00 - 15.30

 

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu wg  wzoru MEN, oraz certyfikat SKwP z zaświadczeniem   potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO