Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 121101) JELENIA GÓRA

III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 121101) JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
Trwa nabór
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3650,- zł od osoby,
3650,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
1220,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1220,- płatne w trakcie kursu;
1210,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

III stopień CERTYFIKACJI ZAWODU

Kurs dla kandydatów na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 121101, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

      - zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub

      - zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub

      - certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez MF lub

      - tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia lub

      - tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

d)rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

WYKŁADY PROWADZĄ: wysokiej klasy wykładowcy z wielu specjalności, praktycy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 204 godzin lekcyjnych (27 spotkań po 6-8 godz. w tym egzamin)

Przewidywany czas trwania kursu około 8 miesięcy.

Kurs realizowany w dniach: według harmonogramu: rozpoczęcie 19.01.2019 r., zakończenie 12.10.2019 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza

Moduł IX Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

Moduł X Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

 

 ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych.

 Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: główny księgowy - kod zawodu 121101 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

 

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu wg  wzoru MEN, oraz certyfikat SKwP z zaświadczeniem   potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy,

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO