Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - (kod wg klasyfikacji zawodów: 241103) JELENIA GÓRA

II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - (kod wg klasyfikacji zawodów: 241103) JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
16-11-2019 Lista rezerwowa
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3190,- zł od osoby,
3190,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
1065,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1065,- płatne w trakcie kursu;
1060,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

II Stopień Certyfikacji Zawodu Księgowego

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 241103, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 184 godzin lekcyjnych (26 spotkań po 6-8 godz. w tym egzamin)

Kurs realizowany w dniach: trwa nabór

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

       zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)  

       lub zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego   

       lub tytułem technika rachunkowości    

       lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b)   uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy

w zawodzie księgowego,

c)    rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

Moduł IV   Prawo podatkowe

Moduł V   Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki, naukę własną słuchacza.

W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:

specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN,

- certyfikat SKwP z zaświadczeniem potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w obrębie zawodu Specjalista ds. rachunkowości,

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO