Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego - podstawy rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) JELENIA GÓRA

I STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego - podstawy rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
15-06-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1430,- zł od osoby,
1430,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
500,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
500,- płatne w trakcie kursu;
430,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

I stopień certyfikacji zawodu - Kurs dla kandydatów na księgowego

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 82 godziny lekcyjne w tym 2-godz. egzamin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy spotkań :

 

Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:

1.1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne

1.2. Pojęcia wstępne z rachunkowości

1.3. Charakterystyka aktywów i pasywów

1.4. Operacje gospodarcze

1.5. Dowody księgowe

1.6. Księgi rachunkowe

1.7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

1.8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

1.9. Zasady ustalania wyniku finansowego

1.10. Uproszczone sprawozdanie finansowe

1.11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

1.12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa

2.2. VAT - ogólne zasady podatku

2.3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

2.5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

2.6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,   podręczniki,   naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

 

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz

certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu Księgowy.

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO