Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Terminy

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=460451

PROWADZĄCY:

Bartek Bochyński - Ukończył studia magisterskie: Informatykę i Ekonometrię; studia podyplomowe: Controlling i Rachunkowość Zarządczą oraz studia inżynierskie: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, obecnie student programu CIMA. Excelem zajmuje się od 12 lat, wykorzystując go w pracy zawodowej jak i hobbistycznie. Naukę Excela rozpoczynał na forach internetowych, gdzie rozwiązywał problemy forumowiczów. Od wielu lat szkoli osoby indywidualne, jak i całe działy (Finansowe, HR, Planowanie Produkcji, Zakupy, …) z efektywnego wykorzystania narzędzi Excel, jak i VBA dla Excel.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Przygotowanie do samodzielnej obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Kurs polecany dla osób, które pracują w działach księgowych, kadrowo-płacowych lub są w trakcie kursów przygotowujących do zawodu.

Warsztaty nawiązują do tematyki działów kadrowo - płacowych. Zagadnienia omawiane na kursie pomogą w sprawnym przygotowaniu zestawień, a stworzone szablony będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby pokazać praktyczny wymiar poszczególnych narzędzi w programie Excel. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak uprościć i zautomatyzować zadania swojego działu z wykorzystaniem programu Excel. 

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy kadr i płac, które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania Excela w kadrach i placach.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z Excel – karty skoroszytu
 2. Funkcje Excel prezentowane na konkretnych przykładach z tematyki kadrowo-płacowej:
 • Data i godzina (m.in. DZIŚ(), TERAZ(), DNI.ROBOCZE()) – ilość dnia pracujących w roku a. Budowa wykresów
 • Omówienie możliwości
 • Matematyczne (m.in. SUMA(), SUMA.WARUNKÓW()) – plik z wynagrodzeniami
 • Logiczne (m.in. JEŻELI(), JEŻELI.BŁĄD(), LUB(), ORAZ()) – przypisywanie wartości wynagrodzenia w zależności od kategorii zaszeregowania + przyznanie premii
 • Tekstowe (m.in. LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU(), USUŃ.ZBEDNE.ODSTEPY(), TEKST()) – praca z imieniem i nazwiskiem – obróbka danych
 • Inne (m.in. ŚREDNIA(), WYSZUKAJ.PIONOWO()) – przypisywanie danych z innych tabel
 1. Podstawowe skróty klawiszowe – wspomagające i przyspieszające pracę w Excel
 2. Listy rozwijane – budowanie bazy danych kategorii pracowników
 3. Podstawowy wykres na podstawie listy płac
 4. Formatowanie wydruku, obszar wydruku, układ strony – prezentacja w wersji papierowej
 5. Wstawianie i edycja zdjęć, kształtów
 6. Filtrowanie, sortowanie
 7. Opcje widoku, blokowanie komórek
 8. Tabele przestawne – analiza zatrudnienia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych EXEL w kadrach i płacach,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

Zapisz się

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635